Suport pentru reconceptualizarea resurselor informaţionale utilizate de para-juriști
Donator: Fundația SOROS Moldova
Perioada: 14 decembrie 2016 – 30 octombrie 2017