Emanciparea drepturilor omului prin asistența juridică primară
Donator: Misiunea OSCE-Moldova
Parteneri: Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS)
Facultaţiile de Drept ale Universităţii de Stat din Moldova, Universităţii “Alecu Russo” Bălţi, Universităţii de Stat din Comrat, Universităţii de Stat "B. P. Hasdeu" Cahul.
Perioada: 1 aprilie 2015 - 1 octombrie 2015

Schimb de experienţă între judecătorii din Republica Moldova şi Olanda şi între cele două Consilii ale Magistraturii
Donator: Amabasa Olandei la Bucureşti
Partener: Centrul Internaţional pentru Cooperare Juridică (Olanda)
Perioada: 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015

Consolidarea instituției expertizei psihologice judiciare a victimelor torturii și altor rele tratamente.
Donator: Uniunea Europeană şi co-finanţat dе către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
Partener: IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chişinău
Perioada: Februarie 2015 – August 2015

Consolidarea capacităţii avocaţilor în acordarea asistenţei juridice victimelor torturii, bărbaţi şi femei cu dizabilităţi mentale
Donator: Uniunea Europeană şi co-finanţat dе către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
Partener: Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS), Biroul Asociat de Avocați „Avocații Publici”, Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități
Perioada: Noiembrie 2014 – Noiembrie 2015

Modele eficiente de implicare comunitară pentru prevenirea delincvenţei juvenile in Republica Moldova
Donator: Ambasada Finlandei la Bucureşti
Partener: Inspectoratul General de Poliţie, Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS)
Perioada: iulie 2014- iunie 2015

Consolidarea capacităţii ONG-urilor din Republica Moldova de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente
Donator: Fundaţia Soros-Moldova
Partener: Avocatul Poporului, Procuratura Generală, Departamentul Instituţiilor Penitenciare, Oficiul Central de Probaţiune
Perioada: Ianuarie 2014 – Noiembrie 2014

Dezvoltarea participativă a sistemului de evaluare a performanţelor judecătorilor
Donator: USAID- Moldova, Programul ROLISP
Partener: Consiliul Superior al Magistraturii
Perioada: Decembrie 2012 - Noiembrie 2013

Studii privind criteriile și procedurile de selecție, numirea,promovarea, transferul, Disciplina, răspunderea și a imunitatii generale a procurorilor
Donator: Ambasada SUA în Moldova
Partener: Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Justiției
Perioada: Noiembrie 2012 - Iulie 2013

O mai bună protecţie şi suport pentru copii în sistemul de justiţie penală. Dejudiciarizarea cauzelor penale cu implicarea copiilor
Donator: UNICEF Moldova
Partener: Ministerul Justiţiei; Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Departamentul de Probaţiune;Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiţie
Perioada: Septembrie 2012 Decembrie 2014

Promovarea mecanismului de dejudiciarizare pentru copii în conflict cu legea
Donator: UNICEF Moldova
Partener: Ministerul Justiţiei; Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Departamentul de Probaţiune;Consiliul Superior al Magistraturii , Curtea Supremă de Justiţie
Perioada: Decembrie 2011- Aprilie 2012