Schimb de experienţă între judecătorii din Republica Moldova şi Olanda şi între cele două Consilii ale Magistraturii
Donator: Amabasa Olandei la Bucureşti
Partener: Centrul Internaţional pentru Cooperare Juridică (Olanda)
Perioada: 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015

Consolidarea instituției expertizei psihologice judiciare a victimelor torturii și altor rele tratamente.
Donator: Uniunea Europeană şi co-finanţat dе către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
Partener: IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chişinău
Perioada: Februarie 2015 – August 2015

Consolidarea capacităţii avocaţilor în acordarea asistenţei juridice victimelor torturii, bărbaţi şi femei cu dizabilităţi mentale
Donator: Uniunea Europeană şi co-finanţat dе către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
Partener: Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS), Biroul Asociat de Avocați „Avocații Publici”, Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități
Perioada: Noiembrie 2014 – Noiembrie 2015

Modele eficiente de implicare comunitară pentru prevenirea delincvenţei juvenile in Republica Moldova
Donator: Ambasada Finlandei la Bucureşti
Partener: Inspectoratul General de Poliţie, Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS)
Perioada: iulie 2014- iunie 2015

Consolidarea capacităţii ONG-urilor din Republica Moldova de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente
Donator: Fundaţia Soros-Moldova
Partener: Avocatul Poporului, Procuratura Generală, Departamentul Instituţiilor Penitenciare, Oficiul Central de Probaţiune
Perioada: Ianuarie 2014 – Noiembrie 2014

Dezvoltarea participativă a sistemului de evaluare a performanţelor judecătorilor
Donator: USAID- Moldova, Programul ROLISP
Partener: Consiliul Superior al Magistraturii
Perioada: Decembrie 2012 - Noiembrie 2013

Studii privind criteriile și procedurile de selecție, numirea,promovarea, transferul, Disciplina, răspunderea și a imunitatii generale a procurorilor
Donator: Ambasada SUA în Moldova
Partener: Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Justiției
Perioada: Noiembrie 2012 - Iulie 2013

O mai bună protecţie şi suport pentru copii în sistemul de justiţie penală. Dejudiciarizarea cauzelor penale cu implicarea copiilor
Donator: UNICEF Moldova
Partener: Ministerul Justiţiei; Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Departamentul de Probaţiune;Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiţie
Perioada: Septembrie 2012 Decembrie 2014

Promovarea mecanismului de dejudiciarizare pentru copii în conflict cu legea
Donator: UNICEF Moldova
Partener: Ministerul Justiţiei; Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Departamentul de Probaţiune;Consiliul Superior al Magistraturii , Curtea Supremă de Justiţie
Perioada: Decembrie 2011- Aprilie 2012

Consolidarea capacităţii de executare a alternativelor la detenţie în Moldova
Donator: Open Society Institute, Human Rights and Governance Grants Program
Partener: Ministerul Justiţiei; Procuratura Generală; Departamentul de Probaţiune;Consiliul Superior al Magistraturii
Perioada: February 2012 - Aprilie 2013