Consolidarea capacităţii de executare a alternativelor la detenţie în Moldova
Donator: Open Society Institute, Human Rights and Governance Grants Program
Partener: Ministerul Justiţiei; Procuratura Generală; Departamentul de Probaţiune;Consiliul Superior al Magistraturii
Perioada: February 2012 - Aprilie 2013

Consolidarea parteneriatelor locale în vederea prevenirii delincvenţei juvenile
Donator: Programul Est Est: Parteneriat fără Frontiere al Fundaţiei Soros-Moldova şi al Fundaţiei Soros-Letonia
Partener: Asociaţia Psihologilor Specializaţi în Adicţii din Letonia
Perioada: Mai 2011 - Septembrie 2011

Consolidarea implementării alternativelor la detenţie în republica Moldova
Donator: Open Society Institute Budapesta
Partener: Ministerul Justiţiei; Procuratura Generală; Departamentul de Probaţiune;Consiliul Superior al Magistraturii
Perioada: Iulie 2010 - Iunie 2011

Promovarea noilor elemente a Justiţiei pentru Copii în sistemul de justiţie penală din Moldova (proceduri prietenoase copilului, dejudiciarizarea şi judecători specializaţi)
Donator: UNICEF Moldova
Partener: Ministerul Justiţiei; Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Prison Department; Departamentul de Probaţiune;Consiliul Superior al Magistraturii
Perioada: Iulie 2010 – Septembrie 2011

Consolidarea Reformei a sistemului de justiţie penală în Moldova
Donator: ICCO(Inter Church Organisation for development Cooperation)
Partener: Centrul de Justiţie Comunitară Ungheni; SIDO-SRM; Ministerul Justiţiei; Procuratura Generală; Departamentul de Probaţiune;Consiliul Superior al Magistraturii
Perioada: Iulie 2010 - Decembrie 2010

Dezvoltarea capacităţilor Institutului de Reforme Penale şi a celor 17 parteneri locali ai acestuia
Donator: ICCO(Inter Church Organisation for development Cooperation)
Partener: 17 Community Justice Centers
Perioada: Noiembrie 2009 - Octombrie 2011

Consolidarea capacităţilor poliţiei în implementarea medierii
Donator: Misiunea OSCE în Moldova
Partener: Ministerul Afacerilor Interne
Perioada: Noiembrie 2009

Cooperare tehnica şi dezvoltarea capacităţilor pentru guvernul Ukrainei şi Moldovei privind implementarea Acordului de Readmisie cu Uniunea Europeană (GUMIRA)
Donator: IOM (The International Organization for Migration)
Partener: Ministerul Afacerilor Interne; Centrul de plasament temporar pentru migranţi
Perioada: Iunie 2009 - Decembrie 2010

Consolidarea sistemului de Justiţie Penală în Republica Moldova
Partener: Centrul de Justiţie Comunitară Ungheni; SIDO-SRM; Ministerul Justiţiei; Procuratura Generală; Departamentul de Probaţiune;Consiliul Superior al Magistraturii
Perioada: Octombrie 2006 - Octombrie 2009

Consolidarea societăţii civile în Moldova: Grupuri marginalizate. Reintegrarea socială a ex-deţinuţilor
Donator: SIDA (Swedish Internetional Development Cooperation Agency) SFM
Partener: Ministerul Justiţiei; Departamentul Instituţii Penitenciare; Departamentul de executare
Perioada: Iunie 2006 - Mai 2009