Reformarea sistemului de pedepse penale şi promovarea alternativelor la detenţie
Donator: SOROS Foundation Moldova
Partener: Parlamentul Republicii Moldova; Departamentul de executare; Departamentul Instituţii Penitenciare
Perioada: Noiembrie 2001 - Noiembrie 2002