Asistenţa reformei penitenciare din republica Moldova
Donator: Netherlands Helsinki Committee (NHC)
Partener: Ministerul Justiţiei; Departamentul Instituţii Penitenciare
Perioada: Ianuarie 2002 - Decembrie 2004

Reformarea sistemului de pedepse penale şi promovarea alternativelor la detenţie
Donator: SOROS Foundation Moldova
Partener: Parlamentul Republicii Moldova; Departamentul de executare; Departamentul Instituţii Penitenciare
Perioada: Noiembrie 2001 - Noiembrie 2002