Asistent de proiect/ Justiția pentru copii

Asistent de proiect/ Justiția pentru copii Asistent de proiect
Licenţa în sociologie, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială, USM, 2018
A participat la realizarea Studiul Sociologic din cadrul proiectului ”Suport pentru reforma poliţiei în Republica Moldova”, UNDP Moldova, 2016
A participat la Atelierul de lucru cu tematica ”Consultarea Planului Strategic UNICEF 2018-2021”, 2016
Instruiri specializate în domeniul:
-protecţia drepturilor omului, UNHR Moldova şi CPEDAE, 2018
-apatridia şi azilul, UNHCR Moldova, 2016
-analiză politică şi socială, Programul Challenger, Reprezentanţa în Moldova a National Democratic Institute din SUA, 2015

Atribuţii:
- Asistenţa în vederea asigurării exercitării la timp a activităţilor planificate şi monitorizării procesului de îndeplinire
-Organizarea adecvată a activităţilor desfăşurate în cadrul organizaţiei, inclusiv cu invitarea participanţilor şi alte acţiuni necesare pentru buna desfăşurare a evenimentelor (seminare teritoriale, şedinţe la nivel naţional şi local, etc.)
-Asistarea echipei organizaţiei în procesul de ghidare a lucrului consultanţilor sau a experţilor contractaţi, la supravegherea desfăşurării activităţilor conform planului de lucru convenit
-Întocmirea documentelor necesare pentru desfăşurarea activităţilor din cadrul organizaţiei: contractele de angajare, scrisori etc.