Întâlnirea grupului de lucru de la Orhei privind problemele copiilor cu comportament delincvent

Astăzi Grupul de lucru regional de la Orhei s-a întrunit în cea de a doua ședință, tematica discuțiilor s-a referit asupra mecanismului actual de interacțiune între actorii implicați în lucrul cu minorii care manifesta un comportament delincvent precum și a copiilor martori implicați în procesul penal.

Potrivit datelor furnizate de către dna Severin Viorica, Procuror în Procuratura r.nl Orhei (membru a grupului de lucru) în perioada ianuarie-decembrie 2012 au fost instrumentate 89 de cauze penale cu implicarea a 104 minori. În timp ce în aceiași perioada în vizorul Comisariatului raional de politie s-au aflat 8 minori cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani și 38 minori cu vârsta cuprinsă intre 14-18 ani.

Reprezentantul Direcției de Asistență Socială și Protecția Familiei a menționat ca potrivit datelor statistice majoritatea din acești copii provin din familii social vulnerabile, iar acest lucru împedică accesul acestor copii la anumite servicii educationale de calitate.

Problema iminenta care a fost identificata la nivel regional este:

Servicii educationale (activități extrașcolare și de ocupare a timpului liber) limitate și inaccesibile pentru copii care manifesta un comportament deviant sau delincvent, în special pentru cei care locuiesc în sate. De asemenea lipsa serviciilor psiho-sociale și de reeducare specializate copiilor aflați în conflict cu legea sau a celor sub vârsta răspunderii penale.

Șeful Direcției de Asistenta Sociala și Protecția Familiei din r.Orhei dl. Racu Ion, a specificat că la momentul actual pentru copii în conflict cu legea nu există servicii specializate prin urmare acestea nu beneficiază de servicii de reeducare sau psiho-sociale, ei fiind lăsați in voia soartei.

La momentul actual, în cazul în care infracțiunea a fost comisa de un minor care nu a împlinit vârsta tragerii la răspundere penală (până la 14 ani) este pus la evidenta Biroului pentru minori din cadrul CPR, cu acest copil se discuta privind consecințele comiterii unei asemenea infracțiuni, iar pe viitor acesta va fi supravegheat. Acesta este tot lucru care sa efectuează cu asemenea categorie de copii a ținut sa menționeze reprezentantul biroului pentru minori al CPR.

De asemenea sa specificat ca, la momentul actual Procurorii care instrumentează cauzele penale cu implicare copiilor nu au pârghii eficiente pentru aplicarea alternativelor la procesul penal. Motivul principal este lipsa unor servicii specializate de reeducare și asistenta psiho-sociale acestei categorii de copii. În asemenea situație, chiar dacă se aplica asemenea mijloace (de ex. împăcarea art.109 Cod penal) efectul re-educativ a acestor masuri este minim, iar acest copii ajung sa recidiveze.

Pornind de la cele constatate la aceasta întâlnire, membrii grupului de lucru au stabilit pentru ședința următoare identificarea surselor locale ce ar putea fi responsabilitate pentru a asigura continuitatea dezvoltării serviciilor specializate copiilor în conflict cu legea.

Grupul regional Orhei a fost creat la data 1 Octombrie 2012, din care fac parte 10 membri – reprezentanți ai Procuraturii, Judecătoriei, Biroului pentru Minori din cadrul CPS, Direcției de Asistenta Sociala și Protecție a Familiei, Direcției de învățământ, Oficiul Teritorial de Probațiune etc. Scopul creării acestu grup de lucru este identificarea problemelor si a necesitaților copiilor aflați în sistemul de justiție penala, precum și identificarea soluțiilor și resurselor locale pentru redresarea situației actuale.