În perioada 23 octombrie – 21 noiembrie 2012, IRP a desfăşurat 5 mese rotunde în regiunile: Orhei, Căuşeni, Ungheni, Leova şi Bălţi, cu gerericul „Promovarea mecanismului de referire a copiilor sub vîrsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”. Scopul meselor rotunde a constat în identificarea unui mecanism de referire a copiilor aflaţi în conflict cu legea, precum şi în promovarea schimbului de informaţii şi a bunelor practici în domeniul justiţiei pentru copii, familiarizarea cu specificul regional de interacţiune a organelor care promovează politici în domeniul de referinţă, analiza mecanismului de interacțiune a autorităților în administrarea cazurilor cu implicarea copiilor, colectarea de informații privind serviciile create în regiune pentru copiii în contact cu sistemul de justiție.
În ultimii 10 ani se înregistrează o descreștere a numărului de minori ce au comis infracțiuni, acesta micșorându-se aproximativ de două ori în 2010 (1586 persoane) comparativ cu anul 2000 (3032 persoane). Cu toate acestea, fenomenul delincvenței juvenile rămâne a fi persistent în Republica Moldova, în anul 2011, acesta ajungînd la 1714 persoane.

Institutul de Reforme Penale, a efectuat recent un studiu ce a avut drept scop de a cerceta fenomenul delincvenței juvenile în RM analizând cauzele acesteia și modalitățile socio-juridice existente de control și de diminuare a fenomenului. Instrumentele de cercetare utilizate au fost orientate către două grupuri cheie: copii aflați în conflict cu legea și specialiștii în domeniul justiției pentru copii.
Institutul de Reforme Penale în colaborare cu Oficiul Central de Probaţiune, a desfăşurat în data de 28-29 mai, curent, trainingul de instruire „Justiţia pentru Copii: Rolul Consilierului de probaţiune în promovarea practicilor de dejudiciarizare a cauzelor penale”, destinat consilierilor de probaţiune specializaţi în lucru cu copii aflați în conflict cu legea. La training au participat 25 de reprezentanţi ai Birourilor de Probaţiune din Chişinău, Criuleni, Ialoveni, Durleşti, Anenii Noi, Sîngerei, Căuşeni, Ştefan-Vodă, Bălţi, Rezina, Cimişlia, Făleşti ș.a.

În cadrul seminarului, au fost analizate şi discutate principalele segmente ce vizează locul şi rolul consilierului de probaţiune în realizarea mecanismului de dejudiciarizare în cauzele penale cu implicarea copiilor. Astfel timp de 2 zile, participanţii şi-au aprofundat cunoştinţele în următoarele materii:
Institutul de Reforme Penale a organizat recent o conferință națională privind Mecanismul de DEJUDICIARIZARE a cauzelor penale cu implicarea copiilor. Evenimentul a reunit reprezentanţii Instituţiilor de drept care lucrează cu copiii aflaţii în conflict cu legea (procurori, inspectori pentru minori, asistenţi sociali) și activişti în domeniul drepturilor omului şi protecţiei drepturilor copilului.

Întrucît în Republica Moldova sunt slab dezvoltate serviciile socio-educative adresate copiilor aflați în conflict cu legea, acest lucru făcînd problematică aplicarea practicilor alternative la procesul penal, evenimentul a pus în discuție situaţia actuală în domeniul respectiv. Mecanismul de dejudiciarizare are drept scop scoaterea copilului din sistemul de justiţie penală şi referirea lui, unor servicii psiho-socio-juridice din comunitate.
În data de 3 martie, 2012, reprezentanţii Oficiului central de probaţiune (OCP) şi a Direcţiei municipale pentru protecţia dreptului copilului (DMPDC) s-au întrunit în cadrul unei mese rotunde cu genericul "Aspecte ale probaţiunii în privinţa copiilor aflaţi în conflict cu legea".

Organizarea unei astfel de şedinţe a fost determinată de necesitatea consolidării eforturilor specialiştilor direcţiilor pentru protecţia dreptului copilului şi consilierilor de probaţiune in asistarea copilului aflat in dificultate şi/sau aflat în conflict cu legea.
La 1 februarie 2011 Centrul de Justiţie Comunitară Lipcani a început să implementeze proiectul "Dezvoltarea abilităţilor de lucru a copiilor delicvenţi" în Penitenciarul pentru copii din Lipcani. În cadrul proiectului copiii privaţi de libertate au fost instruiţi să folosească metoda Photovoice şi au fost implicaţi în elaborarea unui supliment la ziarul raional din Briceni. Protagoniştii acestui proiect, Tatiana Lunga, directorul CJC Lipcani şi Vlad Schibin, coordonator de proiect, ne vor oferi mai multe detalii despre acest proiect inedit.
In perioada 17-19 mai 2011, o delegatie formata din reprezentantii Grupului de lucru intersectorial “Reforma Sistemului de Justitie pentru Copii”, din cadrul Ministerului Justitiei din Republica Moldova, a efectuat o vizita de documentare in mun. Brasov, Romania. Vizita a avut drept scop realizarea unui schimb de informatii si bune practici privitor la justitia pentru copii si impartasirea rezultatelor obtinute de Romania in acest domeniu.

In cadrul programului de lucru, delegatia din Moldova s-a deplasat la Tribunalul pentru Minori si Familie din Brasov. Aici ei au aflat despre mecanismul de functionare a instantei pentru copii, au asistat la o sedinta de judecata cu implicarea minorilor, iar mai apoi au avut posibilitatea sa discute cu judecatorii specializati.
In ajunul zilei internationale a copiilor, pe data de 25 mai, Institutul de Reforme Penale, impreuna cu Reprezentanta UNICEF Moldova si Procuratura Generala a Republicii Moldova, lanseaza Ghidul privind procedurile prietenoase copiilor la faza de urmarire penala. Ghidul reprezinta un instrument util pentru procurori in rezolvarea cauzelor penale in care sunt implicati copiii, in calitate de acuzati, victime sau martori.

Ghidul cuprinde principii si recomandari din actele juridice nationale si internationale, privind abordarea prietenoasa a copiilor aflati in contact cu justitia. Autorii pun in prim plan demnitatea personala, nevoile si drepturile copiilor.
Institutul de Reforme Penale lansează proiectul „Consolidarea parteneriatelor locale în vederea prevenirii delincvenţei juvenile”, care va fi implementat în colaborare cu Asociaţia Psihologilor Specializaţi în Adicţii din Letonia. Proiectul este derulat cu sprijinul financiar al Programului Est Est: Parteneriat fără Frontiere al Fundaţiei Soros-Moldova şi al Fundaţiei Soros-Letonia.
Justitia pentru copii din tara noastra mai are nevoie de imbunatatiri si ajustari pentru ca sa devina mai prietenoasa cu tinerii care ajung in contact cu institutiile de drept.

Acestea sint concluziile preliminare ale reprezentantilor Institutului de Reforme Penale(IRP), care au monitorizat timp de 6 luni procesele de judecata in mun. Balti, la care participa persoanele minore. Incepind cu luna octombrie 2010, ei au asistat la examinarea a 102 cazuri in care copiii au fost implicati in calitate de inculpati, victime si martori.