Parlamentul European a aprobat propunerile pentru infiintarea, in 2009, a unei retele Europene de migratie. Reteaua este destinata culegerii si schimbului de informatii in domeniul migratiei si azilului (REMA), in vederea sprijinirii procesului decizional al Uniunii in aceasta privinta.

Reteaua - subdivizata in puncte nationale de contact - a fost pusa in aplicare in 2002 in baza unei actiuni pregatitoare incheiata in 2006. Intr-o Carte Verde pe tema respectiva, Comisia Europeana a propus o serie de elemente ce vor trebui luate in considerare in ce priveste viitoarea structura prevazuta pentru 2009.
Emigratia este actul sau fenomenul parasirii tarii sau regiunii natale de catre un individ sau grup de indivizi pentru a se stabili in alta. Fenomenul privit nu prin prisma tarii de origine, ci din cea a tarii de destinatie este cunoscut drept imigratie. Miscarile comunitatilor omenesti mai inainte de aparitia granitelor nationale, sau petrecute in interiorul unui stat poarta denumirea de migratie.

Emigrarea poate avea diferite motive, unele politice, altele economice, sau chiar personale (precum casatoria cu un cetatean al unui alt stat.
In ultimii ani fenomenul migratiei cetatenilor Republicii Moldova a luat amploare, punind in pericol viitorul tarii, dar mai ales cel al copiilor ai caror parinti sunt plecati peste hotare.

Astfel, la data Recensamintului – 5 octombrie 2004, conform datelor oferite de Biroul Naţional de Statistica al Republicii Moldova la 30.05.06, in strainatate erau plecate 273 mii persoane, 130 mii (47,7%) lipseau mai mult de un an. De remarcat faptul ca ponderea cea mai insemnata o detineau persoanele cu virsta cuprinsa intre 20 si 29 ani (38%), urmate de cele cu virsta intre 30 si 39 ani (23,1%).
Organizatia Internationala pentru Migratie din Moldova:
www.migratie.md
www.oim.md

Organizatia Internationala pentru Migratie:
http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp

Sursa Informationala despre Migratie:
http://www.migrationinformation.org/
In contextul eforturilor depuse de autoritatile moldovenesti privind realizarea obiectivelor de initiere a procesului de aderarea la Uniunea Europeana, problema asigurarii drepturilor migrantlor constituie un obiectiv primordial. Des in Republica Moldova a derulat procesul de aliniere al cadrului normativ national la standardele europene acest proces, fiind deosebit de complex, este de durata.

Sunt necesare reforme atit a cadrului legislativ, cit si institutional, instruirea personalului si asigurarea tehnico-materiala a diverselor activitati.