Incepind cu luna februarie 2005, in cadrul Institutului de Reforme Penale a fost instituit un Grup de lucru pentru ajustarea legislatiei nationale la Codul de Executare.

In cadrul Grupului de lucru au fost elaborate proiecte de acte normative subordonate Codului:
- Statutul executarii pedepsei de catre condamnati; Regulamentului Comitetului pentru Plingeri;
- Instructiunea cu privire la pregatirea si prezentarea in instanta de judecata a documentatiei privind liberarea conditionata de pedeapsa inainte de termen sau inlocuirea partii neexecutate din pedeapsa cu o pedeapsa mai blinda; Regulamentul cu privire la modul de prezentare a condamnatilor grav bolnavi pentru liberarea de la executarea pedepsei.
La etapa eliberarii conditionate apar un sir de probleme cum ar fi lipsa unui regulament dupa care sa activeze comisia penitenciarelor. Insuficient este si cadrul normativ pentru aplicarea acestei instante. Astfel in cadrul atelierului au fost analizate aspecte legale nationale si internationale privitoare la institutia liberarii conditionate precum si a intregii activitati a serviciilor si personalului implicat. A fost prezentat si noul program in domeniul pregatirii pentru liberare si reintegrarea sociala a detinutilor.
Ar fi bine ca pe linga izolatoare sa activeze avocati care ar oferi consultatii juridice condamnatilor".

G.A. In perioada 2004-2006 in cadrul penitenciarelor din intreaga republica, un grup de specialisti din cadrul Institutului de Reforme Penale, au oferit minorilor asistenta sociala, juridica si psihologica. Care sunt obiectivele propuse acum?

La moment obiectivul de baza este monitorizarea problemelor cu care se confrunta invinuitii si condamnatii. Asa cum in fiecare izolator avocatii lipsesc, ne-am propus sa cercetam probleme de ordin juridic: daca este respectat termenul de retinere, daca este incalcat dreptul la aparare, dacă detinutii sunt maltratati. Mai mult ca atit, daca toate drepturile lor au fost aduse la cunostinta la timp. Noi tinem cont de toate doleantele lor fata de problemele de ordin juridic aparute si fata de administratia izolatoarelor.
Comentariu la Raportul Republicii Moldova privind Implementarea Conventiei ONU inpotriva Torturii si Tratamentului Inuman si Dgredant
Ca rezultat al semnarii acordului dintre Institutul de Reforme Penale (IRP) si Royal Dutch Tuberculosis Foundation (KNCV), a demarat programul de asistenta a combaterii tuberculozei in penitenciare.

Programul este desfasurat in colaborare cu institutii de stat: Departamentul Institutiilor Penitenciare (DIP) al Ministerul Justitiei, Institutul National de Ftizio – Pulmonologie (INFP) si organizatii neguvernamentale: Caritas Luxemburg, Asociatia Internationala de Sustinere a Sanatatii (AIHA).
Raportul IRP prezentat COE "Analiza stiintifica a situatiei actuale privind politica penala a Republicii Moldova "
In perioada aprilie – august 2007 avocatii din echipele mobile au acordat asistenta juridica la 122 de detinuti care se detin in Izolatoarele de Urmarire Penala nr. 13, Chisinau, nr. 11, Balti, nr. 5, Cahul, nr. 17, Rezina, dintre care 31 sunt minori si 91 - adulte, care 27 - femei si 95 - barbati¶.

Facind o analiza a ghidurilor de interviu, putem trage un sir de concluzii cu privire la faptul care drepturi mai fregvent sunt incalcate, atit la etapa urmaririi penale cit si la etapa judecarii cauzei.
Atelierul de lucru a fost organizat la data de 10 iulie 2007 de catre Institutul de Reforme Penale, din cadrul proiectului “Consolidarea Reformei Sistemului de Justitie Penala din Republica Molodova” finantat de ICCO. Obiectivele de baza a atelierului au fost informarea si identificarea solutiilor de eficientizare a activitatii Comisiei Penitenciarului. A fost definitivat proiectul Regulamentului Comisiei Penitenciarului si mecanismul activitatii Comisiei.
Metode de prevenire si interventie. » a intrunit psihologii din toate institutiile penitenciare precum si pe cei de la Departamentul Institutiilor Penitenciare.

In cadrul seminarului Doctor in psihologie, Profesorul James McGuire, de la Universitatea din Liverpool, Marea Britanie, a prezentat colegilor sai din Moldova teorile criminologice care explica originea comportamentului infractional si a apreciat gradul de argumentare stiinsifica a fiecareia.

A prezentat mai detaliat « Teoria cognitiva de invatare sociala si comportament criminal » sustinuta de colegii sai din Universitatea din Liverpool.
Am reusit sa ajutam peste 400 de minorii in detentie

Domnule Lupu, in 2004, imediat dupa prezentarea raportului de activitate a echipelor mobile, din cardul proiectul « Asistenta juridica si psiho-sociala si alternative la detentie pentru copii in sistemul de justitie penala», realizat de Institutul de Reforme Penale, cu sustinerea financiara a reprezentantei UNICEF Moldova, Consiliul Superior al Magistraturii a nominalizat judecatori specializati care ar examina toate cazurile cu privire la minorii aflati in conflict cu legea. Care au fost obiectivele primare stabilite la inceputul activitatii echipelor mobile?