Comitetul de coordonare a aplicarii medierii in cauzele penale si-a inceput activitatea in noiembrie 2004. Scopul crearii acestei autoritati este de a facilita si eficientiza implementarea medierii victima-infractor in mun. Chisinau.

Comitetul include reprezentanti ai Procuraturii, Ministerului Afacerilor Interne si ai justitiei.La selectarea membrilor Comitetului s-a tinut cont, sa fie implicate personae, ce sunt incadrati nemijlocit in sistemul de infaptuire a justitiei penale. In calitate de membru al Comitetului a fost ales si dl Xenofon Ulianovschi, care anterior a fost membru al Grupului de lucru privind elaborarea legii cu privire la mediere si este expert national in domeniul legislatiei nationale si internationale privind medierea.
In februarie 2005 in cadrul Institutului de Reforme Penale a fost deschis Centru de Mediere, specializat in desfasurarea activitatilor de mediere in cauze penale. Opt mediatori care au urmat programul de instruire in domeniul justitiei restaurative, activeaza in cadrul Centrului de Mediere.

In perioada 2005-2007 catre Centru de mediere au fost referite 215 cauze penale, dintre care au fost preluate 172 cazuri dintre care a fost mediate 145 de cazuri.

Din iunie 2006 au fost desfasurate activitati de extindere a pilotari institutiei medieri in r. Ungheni si r. Cahul astfel in r. Ungheni au fost mediate 20 cazuri si 25 de cazuri au fost mediate in r. Cahul.
„Litigiul traditional poate fi o greseala care trebuie corectata ... . Pentru unele dispute, procesul va fi singura modalitate dar pentru altele nu .... Sistemul nostru este prea costisitor, prea dureros, prea distructiv, prea ineficient pentru oameni cu adevarat civilizati”

Chief Justice Warren E. Burger, U.S. Supreme Court – Washington DC
Din 15 februarie 2007 institutia medierii în cauzele penale este pilotata in raionul Cahul, activitatea data este desfasuarta de catre doi mediatorii care activeaza in cadrul Centrului de Justitie Comunitara Cahul.
La 1 noiembrie anul curent, in Chisinau a fost sarbatorita pentru prima data Ziua de Solutionare a Conflictului. Ziua s-a inceput cu informarea opiniei publice prin intermediul emisiunii "Buna Dimineata" la TVM.

Dupa care incepind cu orele 11:00 in Parcul Central Stefan cel Mare, s-au desfasurat activitati informative privind formele alternative de solutionare a conflictului, unde trecatorii au avut posibilitatea sa afle care sunt totusi alternativele de solutionare a conflictului, ce este justitia restaurativa, si ce este medierea.
Seminarul „Medierea in cauzele penale” a fost organizat in perioada 19-20 noiembrie 2004, de catre Institutul de Reforme Penale in parteneriat cu organizatia Penal Reform International si suportul financiar al Fundatiei Soros Moldova, ICCO si CORDAID.

Evenimentul a avut drept scop informarea si documentarea reprezentantilor justitiei si ai procuraturii despre conceptul medierii in cauzele penale. Accentul informational a fost pus pe prezentarea cadrului legal, experienta internationala, functionarea institutiei medierii etc.
Modalitatile de aplicare a institutiei impacarii, medierii si acordului de recunoastere a vinovatiei au fost puse in discutie la seminarul organizat de Institutul de Reforme Penale in colaborare cu Centrul de cercetari stiintifice in domeniul asigurarii ordinii de drept pe 19 mai 2006.

La acest semianr a participat si un expert din Polonia - Krzysztof Pawlowski, care a prezentat experienta poloneza in domeniul aplicarii medierii in cauzele penale.

La seminarul privind simplificarea procesului penal au participat reprezentanti din Procuratura Generala, Procuratura mun. Chisinau, Procuraturile sectoriale ale mun. Chisinau, Curtea Suprema de Justitie cit si colaboratori ai Ministerului Afacerilor Interne.
In perioada aprilie – mai anul 2004 a fost elaborat curriculum-ul pentru instruirea mediatorilor. Acesta a fost elaborat de catre un grup de lucru din experti nationali si internationali din a carui componenta au facut parte:

1. Marcela Dilion – doctor in sociologie, lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova
2. Vasile Rotaru – doctor in drept, lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova
3. Svetlana Rijicova – doctor in psihologie, conferentiar, Universitatea Pedagogica „Al. Russo” din or. Balti
In perioada 15 – 17 octombrie curent, a avut loc ateliereul de lucru “Practici de mediere intre comunitate si persoane liberate din detentie". Consilierii de probatiune au obtinut o instruire teoretica si practica care urmeaza fi aplicata in cadrul Centrelor de Justitie Comunitara din intreaga tara.

Pe parcursul a trei zile, participantii au fost informati despre tehnicile si metodele de lucru in procesul de mediere, notiunea si teoriile conflictului.

Participantii s-au implicat in jocuri de rol, unde au avut posibilitatea de a se prezenta in postura atit a mediatorului cit si a faptuitorului si partii vatamate. La fel a fost elaborata tabela emotiilor, trairilor si necesitatilor partilor implicate in procesul de mediere - acestea fiin punctele forte in lucru a mediatorului.
La 14 decembrie 2007, din cadrul proiectului „Promovarea Alternativelor la Detentie in Republica Moldova”, realizat cu suportul financiar al Fundatiei Soros-Moldova, in mun. Balti Institutul de Reforme Penale a organizat seminarul informativ pentru consilieri de probatiune si reprezentanti ai administratiei publice locale, cu genericul “Uniformizarea aplicarii si executarii pedepsei cu Munca Neremunerata in Folosul Comunitatii in Republica Moldova”.

In cadrul seminarului au fost discutate problemele ce apar la etapa indeplinirii atributiilor consilierilor de probatiune, in procesul de executare a muncii neremunerate in folosul comunitatii si care este rolul administratiei publice in executarea acestei pedepse.
In perioada 15-17 august 2007, 5 mediatorii din cadrul Institutului de Reforme Penale au efectuat o vizita de studiu la Ukrainian Centre for Common Ground or. Kiev , Ucraina.

Scopul vizitei a fost studierea practicilor justitiei restaurative implementate in Ucraina de către Ukrainian Centre for Common Ground.

In cadrul vizitei de studiu a fost analizat comparativ procesul de mediere in R. Moldova si Ucraina, au fost identificate atit asemanari cit si deosebiri in special privind mecanismul de evaluare si monitorizare a procesului de mediere. Deasemenea au fost discutate dificultatile care apar in procesul de mediere si cum pot fi solutionate