Pentru a implementa institutia medierii la nivel national este necesar ca aceasta sa fie pilotata in diverse medii. Pilotarea in mun. Chsinau ¶si or. Ungheni ne-a permis sa elaboram mecanismul si principiile de desfasurare a procesului de mediere in cauzele penale, aceasta fiind prima experienta in Republica Moldova.

O data cu extinderea aplicarii acesteia se va imbogati experienta si vor putea fi identificate noi probleme care ar putea aparea o data cu extinderea la nivel national a acestei institutii.
Dezvoltarea institutiei medierii, ca practica a justitiei rstaurative, ofera posibilitatea reala partilor implicate intr-un conflict de a participa la solutionarea problemelor sociale in care sunt implicate.
Medierea inseamna nu doar posibilitatea de a aplana un conflict, ci si o lectie buna de conduita. Este o practica a justitiei restaurative si presupune un dialog intre victima, faptuitor, familiile acestora si comunitatea, ei impreuna decid modul in care trebuie solutionate problemele aparute in urma raului comis. Medierea se concentreaza pe ceea ce trebuie vindecat, rasplatit si constientizat.
In perioada 17-21 mai 2006, Krzysztof Pawlowski a realizat o vizita de supervizare la Institutul de Reforme Penale.

Aceasta vizita a fost realizata in cadrul programului de schimb de experienta East-East al Fundatiei Soros din Moldova. Sub patronajul aceluiasi program in perioada 02-09 noiembrie 2005 a fost organizata vizita de studiu in Polonia, la invitatia Asociatia Poloneza de Instruire Juridica a avut drept scop studierea aprofundata a practicilor avansate in domeniul alternativelor la detentie (probatiune si mediere).
Centrul Ucrainean de mediere (Ukrainian Centre for Common Ground) a organizat o conferinta internationala cu genericul „Implementarea Justitiei Restaurative in Ucraina: rezultate si perspective” (Introduction of Restorative Justice in Ukraine Results and Perspectives). Aceasta conferinta a avut loc in perioada 20-21 aprilie 2006 si la ea au participat reprezentanti din Ukraina, Federatia Rusa, Republica Moldova, Marea Britanie si Statele Unite ale Americii.
La Chisinau a fost deschis un Centru de Mediere, specializat in oferirea serviciilor de mediere in cauzele penale cu participarea minorilor victime sau infractori.

Incepind cu 1 februarie 2005 in cadrul Centrului activeaza 4 mediatori, care au urmat un program de instruire in domeniul justitiei restaurative.

Cazurile pasibile de mediere sunt identificate prin intermediul asa-numitului Comitet de Coordonare , format dintr-un judecator, doi procurori si un ofiter de urmarire penala din mun.Chisinau. De asemenea solicitarile la initierea procedurii de mediere ar putea parveni si de la alte autoritati de drept, de la parintii copiilor, tutorii sau curatorii acestora, precum si insasi minorii in calitate de martori sau victime pot apela la Centru, impreuna cu parintii acestora sau alte persoane responsabile pentru ei.
Vizita de studiu in Polonia, la invitatia Asociatia Poloneza de Instruire Juridica a avut drept scop studierea aprofundata a practicilor avansate in domeniul alternativelor la detentie (probatiune si mediere) si a fost desfasurata in perioada 02-09 noiembrie 2005.

La vizita de studiu au participat 7 reprezentanti ai Institutului de Reforme Penale, coordonatori de proiect, mediatori, consilieri de probatiune si reprezentanti ai Procuraturii Generale. Aceasta activitate a fost realizata cu suportul Programului East-East al Fundatiei Soros Moldova si Battory Foundation, Polonia.
In Republica Moldova medierea in cazurile penale este practicata de un an si jumatate in. La etapa initiala s-a decis ca implementarea acesteia sa fie desfasurata doar pe teritoriul mun. Chisinau.
Astfel, incepând cu 01 februarie 2005, a fost deschis primul Centru de Mediere in cadrul Institutului de Reforme Penale. Pilotarea la prima etapa in mun. Chisinau a permis conturarea unui mecanism de implementare si evidentierea lacunelor in cadrul legislativ existent. Pentru a verifica aplicabilitatea acestui mecanism pe intreg teritoriu al Republicii Moldova, incepând cu 1 noiembrie 2006 a inceput pilotarea medierii in cauzele penale si in or. Ungheni.
IRP a organizat la 27 ianuarie 2005 un seminar de instruire privind aplicarea medierii in cauzele penale cu minori, activitate prevazuta de prevederile proiectului „Alternative la detentie pentru minori”, ce este implementat de IRP cu suportul financiar al UNICEF Moldova.

Organizarea training-ului a avut drept scop familiarizarea si sensibilizarea comunitatii juridice din tara noastra (procurori si ofiteri de urmarire penala) cu conceptul justitiei restaurative si a medierii.

A fost prezentat cadrul legal national si international, specificul procesului de mediere in cauzele penale cu participarea minorilor.
In perioada 24-26 iunie, anul curent, a avut loc primul seminar de instruire a mediatorilor in cauzele penale.
Acest seminar constituie o componenta a programului de instruire a mediatorilor prevazut de proiectul de implementare a medierii in Republica Moldova, desfasurat de IRP cu suportul financiar al si in colaborare cu Fundatia Soros-Moldova si organizatia Penal Reform International Selectarea participantilor a fost efectuata in urma unui concurs publicat in mai multe surse informationale: internet, pe paginile web ale www.irp.md, www.youth.md, www.press-release.iatp.md, in ziarele: Jurnal de Chisinau si Unghiul; si au fost afisate anunturi in locuri publice.
In perioada martie – mai a fost elaborat codul deontologic al mediatorului din Republica Moldova. Acest cod etic a fost elaborat de un grup de experti din a carui componenta au facut parte:

1. Maria Postoico – Presedintele Comisiei pentru Numiri si Imunitati
2. Igor Serbinov – Seful Sectiei Judiciar Penala, Procuratura Generala
3. Veaceslav Mirza – Seful Sectiei Promulgare a Serviciului Acte ale Presedintelui
4. Gheorghe Amihalachioaie – Presedintele Baroului de Avocati al Republicii Moldova.