Institutul de Reforme Penale (IRP) angajează 4 coordonatori de proiect în domeniul JUSTIȚIEI PENTRU COPII în regiunile Sîngerei, Rezina, Cahul, Comrat.

Institutul de Reforme Penale (IRP) este o organizație nonguvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.

Postul de coordonator de proiect în cadrul IRP este stabilit pentru o perioadă determinată (contract de muncă), conform perioadei de implementare a proiectului (1 iulie 2018 – 31 decembrie 2018), cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă mai îndelungată, în dependență de continuitatea proiectului.

Persoanele selectate vor activa în regiunile: Sîngerei, Rezina, Cahul, Comrat. Cu posibilitatea deplasării pe întreg teritoriul al Moldovei.

Responsabilitățile posturilor:

Coordonatorii regionali vor avea sarcina de bază de a coordona desfășurarea activităților în domeniul justiției pentru copii în regiunile Sîngerei, Rezina, Cahul, Comrat, cu următoarele atribuții:
a) coordonarea, asigurarea şi monitorizarea executării la timp a activităților planificate în cadrul proiectului, în regiunea în care este desemnat;
b) facilitarea creării în fiecare din cele 4 regiuni a Grupurilor Locale privind mecanismul intersectorial de lucru cu copiii sub vîrsta răspunderii penale și cei în conflict cu legea penală, precum și monitoirzarea aplicării mecanismului. Inclusiv organizarea desfășurării evenimentelor de lansare a GL noi-create;
c) planificarea și organizarea sesiunelor de instruire a membrilor GL noi-formate în cele 4 regiuni privind mecanismul intersectorial de lucru cu copiii sub vîrsta răspunderii penale și cei în conflict cu legea penală;
d) planificarea și organizarea ședințelor trimestriale ale GL în fiecare din cele 4 regiuni;
e) implicarea în planificarea și organizarea sesiunilor de instruire pentru specialiști privind aplicarea mecanismului de cooperare inter-sectorială de lucru cu copiii sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea;
f) participarea la întâlnirile periodice cu echipa organizației și a schimburilor de experiență;
g) asistarea echipei organizației în procesul de ghidare a lucrului consultanților sau a experților contractați, la supravegherea desfășurării activităților conform planului de lucru negociat;
h) participarea în cadrul evenimentelor desfășurate de IRP sau la alte evenimente ca reprezentant al IRP;
i) realizarea şi altor atribuţii necesare pentru buna activitate a organizației stabilite la etapa interviului.


Profilul candidatului:
 absolvent de studii superioare în domeniul dreptului, asistenței sociale, pedagogiei, psihologiei sau altor domenii relevante;
 bune cunoștințe de operare PC, platforme de socializare online;
 abilități de comunicare, organizare şi lucru în echipă, creativitate, perseverență, inițiativă, atitudine pozitivă şi capacitate de gestionare a termenelor limită;
 experiența de lucru în domeniul juridic și/sau al drepturilor omului va constitui un avantaj; Experienţa de lucru în sectorul asociativ şi cea inter-disciplionară va constitui un avantaj.
 disponibilitatea de a începe activitatea din 1 iulie 2018.

Dosarul va conţine:
1. CV-ul candidatului;
2. Scrisoare de Intenție întocmită în limba română care va reflecta opinia faţă de drepturile omului și rolul societății civile în promovarea respectării acestora în Republica Moldova în particular în sectorul justiţiei, precum şi interesul candidatului de a ocupa acest post.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită dosarul de participare până la data de 25 iunie 2018, orele 12.00 la adresa de email: tender@irp.md, cu subiectul mesajului: Concurs coordonator regional (cu indicarea regiunii - Sîngerei, Rezina, Cahul, Comrat)

Evaluarea dosarelor primite se va face cu respectarea principiului confidențialității şi al egalităţii de şanse.
Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menţionate mai sus şi sunt selectate pentru interviu.

Interviurile vor avea loc în perioada 27-28 iunie 2018, la sediul Institutului de Reforme Penale (IRP).
Pentru detalii suplimentare puteţi suna la: 069 630 690 sau la emailul cpanico@irp.md – persoana de contact Ceslav Panico.

Institutul de Reforme Penale (IRP) angajează 4 coordonatori de proiect în domeniul JUSTIȚIEI PENTRU COPII în regiunile Sîngerei, Rezina, Cahul, Comrat.