Institutul de Reforme Penale (IRP) angajează Responsabil/ă de comunicare şi Relații cu Publicul (PR)

Institutul de Reforme Penale (IRP) este o organizație nonguvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.

Postul de Responsabil/ă de comunicare şi Relații cu Publicul (PR) în cadrul IRP este stabilit pentru o perioadă determinată (contract de muncă), conform perioadei de implementare a proiectului (1 iulie 2018 – 31 decembrie 2018), cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă mai îndelungată, în dependență de continuitatea proiectului.

Persoana selectată va activa la sediul central al IRP, mun. Chișinău, str. Lomonosov, 33, cu atribuții de deplasare pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Responsabilitățile postului:
Responsabilul de comunicare şi PR va avea sarcina principală de coordonare a activităților organizației de comunicare şi promovarea domeniului justiției juvenile, cu următoarele atribuții:
• dezvoltarea bazei de date privind Mass-Media naţională, organizarea evenimentelor media și dezvoltarea relațiilor cu Mass-Media, realizarea comunicatelor de presă, conferințe de presă;
• propunerea și dezvoltarea Campaniilor de comunicare și promovare;
• elaborarea/coordonarea elaborării a buletinilor informative, articolelor pentru publicare în presa locală, cât şi națională, precum şi pe pagina web a IRP, rețele de socializare etc;
• actualizarea informațiilor pe pagina web a IRP, rețele de socializare;
• alte sarcini tangențiale activiății de comunicare și PR al organizației.
Profilul candidatului:
 absolvent de studii superioare în domeniul jurnalism, filologie, filosofie, drept, științe politice sau alte domenii compatibile cu profilul descris. Studii universitare în domeniu jurnalismului sau a ştiinţelor comunicării va constitui un avantaj;
 bune abilități în elaborarea comunicatelor de presă, articolelor, lucrul cu paginile web, social media, elaborarea de materiale grafice de promovare etc.;
 persoană pro-activă, cu inițiativă, dinamică, orientată pe rezultat, cu abilități organizatorice;
 cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 Experienţă relevantă în sectorul non-guvernamental (în calitate de angajat sau voluntar) în domeniul relevant va constitui un avantaj;
 disponibilitatea de a începe activitatea din 1 iulie 2018.


Dosarul va conţine:
1. CV-ul candidatului;
2. Scrisoare de Intenţie (maxim 1000 caractere) care va reflecta interesul candidatului de a ocupa acest post;
3. Link-uri către materialele scrise care aparțin candidatului (ex: comunicate de presă, pagini web gestionate etc.).

Persoanele interesate sunt rugate să trimită dosarul de participare până la data de 25 iunie 2018, orele 12.00 la adresa de email: tender@irp.md, cu subiectul mesajului: Concurs responsabil comunicare şi PR

Evaluarea dosarelor primite se va face cu respectarea principiului confidențialității şi al egalităţii de şanse. Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menţionate mai sus şi sunt selectate pentru interviu.

Interviurile vor avea loc în perioada 27-28 iunie 2018, la sediul Institutului de Reforme Penale (IRP).
Pentru detalii suplimentare puteţi suna la: 069 630 690 sau la emailul cpanico@irp.md – persoana de contact Ceslav Panico.

Institutul de Reforme Penale (IRP) angajează Responsabil/ă de comunicare şi Relații cu Publicul (PR)