Concurs de selectare a 2 experți/experte pentru elaborarea foii de parcurs privind îmbunătățirea sistemului de aplicare a măsurilor preventive restrictive de libertate

Concurs de selectare a 2 experți/experte pentru elaborarea foii de parcurs privind  îmbunătățirea sistemului de aplicare a măsurilor preventive restrictive de libertateInstitutul de Reforme Penale (IRP) este o organizaţie nonguvernamentală, fondată în 2001, misiunea căreia este să contribuie la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.
Context
În perioada noiembrie 2019 – decembrie 2020, Institutul de Reforme Penale a elaborat un studiu privind „Măsurile de detenție preventivă și alternativele acestora”. Cercetarea a avut drept scop identificarea problemelor de sistem la nivel legislativ și de practici în materia aplicării arestării, arestării la domiciliu și alternativelor. O Conferința Națională online, cu participarea a peste 80 de persoane din mediul academic și structurile de stat, a fost desfășurată pentru a identifica soluții și a elabora recomandări sistemice de îmbunătățire a legislației și a practicii privind sistemul de măsuri preventive private/restrictive de libertate. Mai multe detalii despre conferință - http://irp.md/news/1255-peste-80-de-persoane-din-mediul-academic-i-structurile-de-stat-au-discutat-despre-sistemul-de-msuri-preventive-private-restrictive-de-libertate.html. Evenimentul a fost organizat de Institutul de Reforme Penale (IRP) cu sprijinul Departamentului Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova.
Ca rezultat al conferinței, de către participanți și experți, a fost propusă elaborarea unei foi de parcurs privind îmbunătățirea sistemului de aplicare a măsurilor preventive privative/restrictive de libertate și instituirea unui Grup de lucru în acest sens.
Astfel, în perioada martie – mai 2021 urmează să fie instituit și să își defășoare activitatea un Grup de Lucru pe lângă IRP, care va fi format din reprezentanții mediului academic și practicieni din domeniu. Scopul Grupului de Lucru este de a identifica și elabora unele propuneri de îmbunățire a interacțiunii dintre actorii justiției din perspectiva drepturilor persoanelor acuzate.
Sarcini:
1. Participarea activă în cadrul ședințelor Grupului de Lucru creat pe lângă IRP;
2. Contribuirea la elaborarea foii de parcurs (caietului de sarcini) privind îmbunățirea interacțiunii dintre actorii justiției din perspectiva drepturilor persoanelor acuzate;
3. Contribuirea la elaborarea propunerilor de modificare a legislației și a actelor conexe, în baza recomandărilor studiului, privind îmbunătățirea legislației și a practicii privind sistemul de măsuri preventive privative/restrictive de libertate;
4. Implicarea în activitățile de promovare/advocacy privind propunerile elaborare și înaintate instituțiilor naționale;
5. Elaborarea și prezentarea unui raport la Conferința națională (aprilie/mai 2021) privind libertatea și siguranța persoanei în Republica Moldova.
6. Numărul de zile de implicare – 10 zile (per expert).

Cerințele față de aplicant/aplicantă:
1. Studii în drept, drepturile omului sau în alt domeniu relevant (preferabil Drept Penal/Drept Procesual Penal). Studiile postuniversitare/doctorat vor constitui un avantaj;
2. Experienţă profesională de minim 5 ani în domeniul penal/procesual penal (avocat, procuror, judecător);
3. Experiență în elaborarea de politici publice, propuneri de modificare a legislației în domeniul drepturilor omului va constitui un avantaj;
4. Cunoaște Limba română.
Perioada de implicare în cadrul GL: martie – mai 2021

Conținutul dosarului de participare la concurs:
1. CV-ul candidatului în Limba română, cu indicarea link-urilor la lucrări elaborate sau alte surse care demonstrează experiența deținută în domeniu, după caz;
2. Viziunea/abordarea privind metodologia/instrumentele de lucru și implicare în cadrul GL și elaborării foii de parcurs (max. 1 pag.);
3. Oferta financiară netă per zi și indicarea sumei totale pentru realizarea întregului set de sarcini stabilite (sumă din care s-au scăzut impozitele și taxele obligatorii conform legislației RM).

Modul de prezentare a dosarului:
Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente solicitate, cu indicarea în titlul mesajului: concurs IRP/GL măsuri preventive.
Termenul-limită pentru depunerea dosarului este 25 martie 2021, ora 18:00.
Ofertele întârziate vor fi respinse.

Candidații vor fi anunțați cu privire la rezultatele concursului de selectare până la data de 29 martie 2021
Persoana de contact – Ceslav Panico, cpanico@irp.md