TERMEN EXTINS: Institutul de Reforme Penale (IRP) angajează Responsabil/ă de comunicare şi Relații cu Publicul (PR) cu regim de muncă redus

TERMEN EXTINS: Institutul de Reforme Penale (IRP) angajează Responsabil/ă de comunicare şi Relații cu Publicul (PR) cu regim de muncă redusInstitutul de Reforme Penale (IRP) este o organizație necomercială, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.
Postul de Responsabil/ă de comunicare şi Relații cu Publicul (PR) în cadrul IRP este stabilit pentru o perioadă determinată mai 2021 – decembrie 2022 (contract de muncă), cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă mai îndelungată, în funcție de accesarea noilor proiecte/finanțări.
Locul desfășurării activității de muncă: sediul IRP, mun. Chișinău, str. Lomonosov, 33, cu atribuții de deplasare pe întreg teritoriu al Republicii Moldova.

Program de muncă: Având în vedere situația epidemiologică din țară, persoana selectată va activa la distanță. În cazuri prestabilite, cu respectarea măsurilor de prevenire aplicate la nivel național, persoana va activa la sediul IRP.

Responsabilitățile postului:
Persoana responsabilă de comunicare şi PR va avea sarcina principală de coordonare a activităților organizației pe componenta de comunicare și de promovare în domeniul consolidării eficienței și accesului la justiție, cu următoarele atribuții:
• dezvoltarea bazei de date privind mass-media naţională, organizarea evenimentelor media și dezvoltarea relațiilor cu mass-media, realizarea comunicatelor de presă, organizarea conferințelor de de presă;
• participarea la planificarea strategică și la stabilirea obiectivelor activităților de promovare;
• propunerea și dezvoltarea campaniilor de comunicare și promovare;
• elaborarea/coordonarea elaborării buletinelor informative, articolelor pentru publicare în presa locală, cât şi cea națională, precum şi pe pagina web a IRP, rețele de socializare etc;
• actualizarea informațiilor pe pagina web a IRP, rețele de socializare;
• alte sarcini tangențiale activității de comunicare și PR al organizației, stabilite în fișa de post și coordonate cu directorul organizației/directorul de proiect.

Profilul candidatului:
• absolvent/absolventă de studii superioare în domeniul jurnalism, filologie, filosofie, drept, științe politice sau alte domenii compatibile cu profilul descris. Studii universitare/post-universitare în domeniul jurnalismului sau a științelor comunicării va constitui un avantaj;
• experienţă în utilizarea calculatorului, a soluţiilor on-line şi social media (Word, Excel, Power Point și alte programe de design);
• abilități în elaborarea comunicatelor de presă, articolelor, lucrul cu paginile web, rețele de socializare.
• abilități în elaborarea materialelor grafice de promovare etc.;
• abilitatea de a lucra cu mass media/alți parteneri și de a dezvolta și consolida astfel de relații;
• abilități/experiență în utilizarea instrumentelor de creație: Canva, InDesign, Photoshop etc.;
• persoană pro-activă, cu inițiativă, dinamică, orientată pe rezultat, cu abilități organizatorice și rezistență la stres;
• cunoașterea limbii engleze și ruse va constitui un avantaj;
• experiență în sectorul necomercial (în calitate de angajat/ă sau voluntar/ă) în domeniul relevant, va constitui un avantaj;
• disponibilitatea de a comunica frecvent prin intermediul e-mailului, telefoniei, online meeting-urilor și a rețelelor sociale.
• disponibilitatea de a începe activitatea din luna mai 2021.

Dosarul va conţine:
1. CV-ul candidatului/candidatei cu indicarea a 2 persoane de referință;
2. Scrisoare de intenţie (maxim 1000 caractere) care va reflecta interesul candidatului/ei de a ocupa acest post;
3. Link-uri către materialele scrise care aparțin candidatului/ei (ex: comunicate de presă, pagini web gestionate etc.).
Persoanele interesate sunt rugate să trimită dosarul de participare până la data de 4 mai 2021, ora 15:00 la adresa de email: info@irp.md, cu subiectul mesajului: Concurs responsabil/ă comunicare şi PR.

Evaluarea dosarelor primite se va face cu respectarea principiului confidențialității şi al egalității de șanse. Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menţionate mai sus şi sunt selectate pentru interviu.

Interviurile vor avea loc în perioada 5 - 7 mai 2021, în format online pe platforma Zoom.
Pentru detalii suplimentare puteți suna la: 079 611 974 sau la e-mailul: iulianaczm@gmail.com – persoana de contact Iuliana Cozma.