Institutul de Reforme Penale angajează expert/ă în domeniul dreptului civil

Institutul de Reforme Penale angajează expert/ă în domeniul dreptului civil IRP angajează expert/ă pentru servicii de consultanță și expertiză în domeniul dreptului civil, în particular drept de proprietate, imobile și în reglementări și proceduri cadastrale în vederea identificării problemelor și soluțiilor în cadrul ședințelor de lucru ale Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție din raioanele Soroca, Criuleni, Cimișlia și Comrat.

În cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, IRP a creat patru Platforme de Dialog pentru Accesul la Justiție în regiunile: Soroca, Criuleni, Cimișlia și Comrat. Platformele facilitează comunicarea și coordonarea tehnică între profesioniștii din domeniul justiției și din domeniile conexe, după cum urmează: judecători, procurori, avocați care oferă asistență juridică garantată de stat, parajuriști, polițiști, mediatori, mediatori comunitari, consilieri de probațiune, reprezentanți ai administrației publice locale (APL), din serviciul social și cel medical, dar și societatea civilă.

Scopul esențial al Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție este de a facilita și asigura accesul la justiție pentru bărbați și femei din cele 4 regiuni de intervenție (Soroca, Criuleni, Cimișlia și Comrat), în special pentru cei din grupurile vulnerabile și marginalizate.

Membrii Platformelor au reușit să identifice:
- Grupuri vulnerabile și marginalizate în fiecare regiune;
- Barierele și provocările în accesul la justiție ale acestor grupuri vulnerabile și marginalizate;
- Practici pozitive, sugestii, recomandări și soluții în vederea facilitării accesului la justiție a acestor grupuri.

În acest context, IRP contractează un/o expert/ă în domeniul dreptului civil (drept de proprietate, imobile, reglementări și proceduri cadastrale), care va contribui la perceperea și înțelegerea problemelor, dar și pentru a identifica soluții eficiente prin: efectuarea unei analize legale a problemelor, provocărilor, practicilor și soluțiilor în domeniul dreptului civil; participare și coordonare a ședințelor Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție din raioanele Soroca, Criuleni, Cimișlia și Comrat; elaborarea unui Raport de constatări și recomandări/soluții pentru problemele identificate de membrii Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție în cele 4 regiuni de intervenție.

Informația completă este disponibilă în termenele de referință: IRP-ToR-Expert-drept-civil-propietate.pdf [302,62 Kb] (descarcari: 77)