Articolul 1. Destinatia si sfera de aplicare a prezentei legi
(1) Prezenta lege reglementeaza masurile privind realizarea strategiilor si politicilor de mentinere a unui nivel înalt al ocuparii si adaptarii fortei de munca la cerintele pietei muncii, privind protectia sociala a persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca, prevenirea somajului si combaterea efectelor lui sociale.
(2) Pentru realizarea masurilor si atingerea obiectivelor prevazute de prezenta lege se aproba strategii si programe nationale în domeniul ocuparii fortei de munca si protectiei sociale a persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca.
O asistenta a probatiunii considerata, in toate limitele, drept optimala nu exista. In statele europene in parte sau stabilit si demonstrat sisteme foarte diferite, partial si din punct de vedere organizatoric. De aceea, deja din aceasta cauza, nu este cazul de a lua drept linie directoare pentru un aviz la legea moldoveneassca cu privire la probatiune o anumita asistenta a probatiunii (cum ar fi, de exemplu, cea germana). Avizul ce urmeaza incearca sa prezinte, in fata unei examinari „iminente” a reglementarilor in parte precum si propunerilor de completare profesionala, in ce masura prevederile numite din Republica Moldova iau in consideratie ceea, ce se considera drept esenta a asistentei probatiunii. Cind se face referire la reglementarile din Germania, atunci acest lucru urmeaza sa serveasca concretizarilor(...)
La 21 – 23 septembrie 2003, in aceeasi componenta a avut loc a treia sedinta de consultanta a Grupului de Lucru privind definitivarea Codului de Executare al Republicii Moldova. In cadrul sedintei s-a examinat varianta finala a proiectului, care a fost transmis Parlamentului Republicii Moldova spre aprobare in a doua lectura.

Proiectul Codului de Executare reprezinta fara indoiala un progres important fata de actele normative precedente. Se includ noi normative prin extinderea drepturilor si garantiilor persoanelor condamnate si prin reglementarea unitara a tuturor aspectelor ce tin de executarea hotaririlor judecatoresti (amenda, pedeapsa cu inchisoarea, munca neremunerata in folosul comunitatii etc.).
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei Conventii;
Considerând ca scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsa între membrii sai, în vederea apararii si promovarii, în spiritul respectarii drepturilor omului si libertatilor fundamentale, a idealurilor si principiilor care sunt patrimoniul lor comun, si de a favoriza progresul lor economic si social;
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:
migraţie - permutare teritorială a persoanelor, însoţită de schimbarea locului de trai;
cetăţean străin - persoană care nu are cetăţenia Republicii Moldova, dar are dovada apartenenţei sale la un alt stat;
apatrid - persoană care nu are cetăţenia Republicii Moldova şi nici dovada apartenenţei sale la un alt stat;
imigrant - cetăţean străin sau apatrid care a obţinut dreptul de a se stabili cu traiul permanent sau temporar în Republica Moldova şi care pierde acest statut o dată cu părăsirea teritoriului ţării sau cu dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia în vigoare;
emigrant - cetăţean al Republicii Moldova care pleacă peste hotare pentru a se stabili cu traiul permanent sau temporar pe teritoriul altui stat;
migraţie de muncă - plecare benevolă a cetăţenilor Republicii Moldova peste hotare, precum şi intrare benevolă a cetăţenilor străini sau a apatrizilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu scopul de a desfăşura activitate de muncă;
Articolul 1. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:
azil - instituţie juridică prin intermediul căreia statul oferă străinului protecţie, acordîndu-i statut de refugiat, azil politic, protecţie umanitară sau temporară;
străin - cetăţean străin (cu una sau mai multe cetăţenii) sau persoană fără cetăţenie (apatrid);
solicitant de azil - străin care solicită statut de refugiat;
refugiat - străin căruia, în conformitate cu prezenta lege, i-a fost recunoscut statutul de refugiat;
azil politic - protecţie excepţională acordată străinului de către Preşedintele Republicii Moldova;
CONCEPŢIA POLITICII MIGRAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA
I. Dispoziţii generale
Evoluţiile social-economice şi politice care au avut loc în ultimele decenii şi care continuă să se deruleze la nivel global au creat premisele unor schimbări considerabile în domeniul migraţiei, impunînd acordarea unei atenţii deosebite acestor probleme, abordate tot mai frecvent în cadrul dialogului politic şi colaborării internaţionale.
Art.1. - Se consideră cetăţean străin persoana care nu are cetăţenia Republicii Moldova, dar are dovada apartenenţei sale la un alt stat.
Art.2. - Se consideră apartid persoana care nu are cetăţenia Republicii Moldova şi nici dovada apartenenţei sale la un alt stat.
Art.3. - Cetăţenii străini şi apartizii sînt obligaţi să respecte Constituţia Republicii Moldova şi alte legi ale ei.
Art.4. - Statutul juridic al cetăţeanului străin şi al apatridului este stabilit de legislaţia în vigoare şi de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii, convocata la Geneva de Consiliul administrativ al Biroului International al Muncii si reunita la 3 iunie 1997 in cea de-a 85-a sesiune, luind in considerare prevederile Conventiei (revizuita) din anul 1949 cu privire la birourile de munca contra plata, tinind seama de importanta pe care o are flexibilitatea in functionarea pietelor fortei de munca, avind in vedere ca, Conferinta internationala a muncii in cea de-a 81-a sesiune in anul 1994 s-a pronuntat, ca OIM trebuie sa introduca modificari in Conventia (revizuita) din anul 1949 cu privire la birourile de munca contra plata,
Prezenta lege garantează cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini şi apatrizilor dreptul de ieşire şi intrare în Republica Moldova stabileşte restricţii temporare la acest drept, reglementează modul de eliberare a actelor de ieşire şi intrare şi de soluţionare a litigiilor privind eliberarea acestor acte.