1. Biroul migraţie şi azil (în continuare Biroul), este o subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne, creat în scopul promovării şi realizării politicii statului în domeniul migraţiei şi azilului. Biroului i se atribuie funcţia de control şi supraveghere a legislaţiei în domeniul migraţiei, evidenţa şi eliberarea actelor cetăţenilor străini, gestionarea migraţiei, regimului de şedere a cetăţenilor străini şi apatrizilor pe teritoriul Republicii Moldova, combaterea şederii şi migraţiei ilegale, desfăşurarea acţiunilor operative de investigaţii, returnarea, expulzarea, readmisia şi detenţia străinilor.