Sectiunea I. Termeni generali.

Articolul 1. (1) Medierea este activitatea voluntara efectuata intre parti, de catre o persoana profesional instruita in domeniu si care foloseste tehnici de comunicare speciale intru facilitarea si incurajarea comunicarii intre parti ca acestea din urma sa gaseasca impreuna solutia potrivita si acceptata de ambii reprezentanti.

Conflictul este un fenomen universal care poate fi intilnit la toate nivelele convietuirii umane si la fiece etapa a vietii. Acestuia i-au fost oferite atit conotatii negative cit si pozitive, totusi nu prezenta acestuia este o problema ci modalitatile de abordarea, solutionare a conflictului.

Consilierii de probatiune din cadrul retelei Centrelor de Justitie Comunitara desfasoara activitati de instruire a elevilor privind metodele alternative de solutionare a conflictelor.
In sensul prezentei legi, se definesc urmatoarele notiuni principale:
- migratiune – permutare teritoriala a persoanelor, insotita de schimbarea locului de trai;
- cetatean strain – persoana care nu are cetatenia Republicii Moldova, dar are dovada apartenentei sale la un alt stat;
- apatrid – persoana care nu are cetatenia Republicii Moldova si nici dovada apartenentei sale la un alt stat;
- imigrant – cetatean strain sau apatrid care a obtinut dreptul de a se stabili cu traiul permanent sau temporar in Republica Moldova si care pierde acest statut o data cu parasirea teritoriului tarii sau cu dobindirea cetateniei Republicii Moldova in conformitate cu legislatia in vigoare;
- emigrant – cetatean al Republicii Moldova care pleaca peste hotare pentru a se stabili cu traiul permanent sau temporar pe teritoriul altui stat;
- migratiune de munca – plecare benevola a cetatenilor Republicii Moldova peste hotare, precum si intrare benevola a cetatenilor straini sau a apatrizilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu scopul de a desfasura activitate de munca;
Articolul 1. Termenii utilizati in lege
a) Probatiunea - organizarea si executarea activitatilor de asistenta, consiliere psihosociala si supraveghere a persoanei aflate la faza de urmarire penala sau la executarea sanctiunilor comunitare;
b) Asistenta consiliere si supraveghere – totalitatea masurilor orientate la integrarea beneficiarilor activitatilor de probatiune in societate si asigurarea indeplinirii de catre beneficiar a obligatiilor stabilite de legislatie si instanta de judecata;
c) Beneficiar – persoana in favoarea careia sunt orientate direct activitatile de probatiune avind calitatea de banuit, invinuit, inculpat, sau condamnat la sanctiuni in comunitate.
d) Asistenta postpenitencara - ansamblul masurilor legate de resocializarea persoanelor liberate din institutiile penitenciare;
e) Planul de supraveghere – documentul, care stabileste ordinea de efectuare a supravegherii asupra beneficiarului;
Articolul 170.Institutiile si organele care asigura executarea pedepsei
(1) Executarea pedepsei amenzii, pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate, pedepsei retragerii gradului militar, a titlului special, a gradului de calificare (clasificare) si a distinctiilor de stat, pedepsei muncii neremunerate in folosul comunitatii, executarea hotaririlor privind condamnarea cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, privind liberarea conditionata de pedeapsa inainte de termen, privind inlocuirea partii neexecutate din pedeapsa cu o pedeapsa mai blinda, privind liberarea de pedeapsa a minorilor, privind aminarea executarii pedepsei aplicate femeilor gravide si femeilor care au copii in virsta de pina la 8 ani, precum si executarea pedepselor aplicate persoanelor juridice se asigura de catre oficiile de executare, cu exceptia stabilita in art.306 din prezentul cod.
Articolul 54. Liberarea de raspundere penala a minorilor
(1) Persoana in virsta de pina la 18 ani care a savirsit pentru prima oara o infractiune usoara sau mai putin grava poate fi liberata de raspundere penala in conformitate cu prevederile procedurii penale daca s-a constatat ca corectarea ei este posibila fara a fi supusa raspunderii penale. [Alin. (1) complet. prin Legea N 211-XV din 29.05.2003 ]
(2) Persoanelor liberate de raspundere penala, in conformitate cu alin.(1), li se pot aplica masurile de constringere cu caracter educativ, prevazute la art.104.
Articolul 87. Specialistul (1) Specialistul este persoana chemata pentru a participa la efectuarea unei actiuni procesuale in cazurile prevazute de prezentul cod, care nu este interesata in rezultatele procesului penal. Cererea organului de urmarire penala sau a instantei cu privire la chemarea specialistului este obligatorie pentru conducatorul intreprinderii, institutiei sau organizatiei in care activeaza specialistul.

(2) Specialistul trebuie sa posede suficiente cunostinte si deprinderi speciale pentru acordarea ajutorului necesar organului de urmarire penala sau instantei. Opinia expusa de specialist nu substituie concluzia expertului.
Prezentul text constituie o incercare de a construi temelia Codului Deontologic al mediatorului. Acesta a fost initiat de catre Comitetul de Promovare a Medierii in Polonia, ca un raspuns la apelul senatului Zhigniew Romaszevski, Presedintele Comitetului pentru Drepturile Omului si Suprematia Legii de a sarbatori ce-a de a cincizecia aniversare a adoptarii Declaratiei Universale a Dreptului Omului.
Continutul a fost pregatit inaintea celei de-a III Conferinta Internationala privind Drepturile Omului ce a avut loc in perioada de 14-16 octombrie, 1998 in Varsovia in sediul Parlamentului Polonez.
Atelier de lucru pentru asistenti sociali, psihologi si juristi la tema: „Reintegrarea sociala a ex-detinutilor in comunitatile din Republica Moldova”

In perioada 28-30 septembrie 2006, Institutul de Reforme Penale cu sustinerea financiara a Agentiei Suedeze pentru Dezvoltare si Cooperare Internationala si a Fundatiei Soros-Moldova a desfasurat la Chisinau un seminar cu genericul "Reintegrarea sociala a ex-detinutilor in comunitatile din Republica Moldova".
Principalele obiective ale atelierului de lucru au fost: Informarea participantilor privitor la situatia actuala in domeniul reintegrarii psihosociale a ex-detinutilor; Prezentarea specificului activitatii de reintegrare psihosociala a ex-detinutilor; Identificarea potentialelor persoane, pentru implicarea ulterioara in calitate de consilier de reintegrare psihosociala a ex-detinutilor, in cadrul proiectului susmentionat.