I. DISPOZIŢII GENERALE1. Prezentul regulament stabileşte modul de eliberare de către Departamentul Migraţiune, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, inclusiv a autorităţilor publice, a invitaţiilor pentru perfectarea vizelor de intrare-ieşire în/din Republica Moldova a cetăţenilor străini sau apatrizilor (în continuare - invitaţie).
2. Invitaţia este un document, eliberat cetăţenilor străini şi apatrizilor, care confirmă dreptul acestora de a obţine la misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova şi oficiile consulare de la frontiera de stat vize de intrare-ieşire în/din Republica Moldova.
Desprinderea de fosta URSS in 1991 si accederea la independenta a Republicii Moldova a afectat nu doar raporturile politice ale acesteia cu fosta metropola, ci in primul rind cele economice, la cea data puternic interdependente.

In asemenea situatie, au avut de suferit sectoare determinante ale economiei nationale, mai intii de toate, industria si agricultura. Or, aceasta stare de lucruri a accelerat si mai mult ritmul galopant al cresterii somajului atit la nivelul localitatilor urbane, cit mai ales la nivelul celor rurale, in care locuieste cea mai mare parte a populatiei tarii.
I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.1590-XV din 26 decembrie 2002 "Asupra rezultatelor controlului executării Legii nr.275-XIII din 10 noiembrie 1994 cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica Moldova".
2. Cetăţenii străini şi apatrizii vor fi înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, legislaţia în vigoare, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, acordurile încheiate între instituţiile de învăţămînt, autorizate în modul stabilit, precum şi contractele individuale încheiate cu instituţiile de învăţămînt.
Articolul 1. Destinatia si sfera de aplicare a prezentei legi
(1) Prezenta lege reglementeaza masurile privind realizarea strategiilor si politicilor de mentinere a unui nivel înalt al ocuparii si adaptarii fortei de munca la cerintele pietei muncii, privind protectia sociala a persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca, prevenirea somajului si combaterea efectelor lui sociale.
(2) Pentru realizarea masurilor si atingerea obiectivelor prevazute de prezenta lege se aproba strategii si programe nationale în domeniul ocuparii fortei de munca si protectiei sociale a persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca.
(Adoptat de Comitetul de Ministri pe 15 septembrie 1999 la cea de-a 69-a intalnire a reprezentantilor ministrilor)
in conformitate cu termenii articolului 15.b al Statutului Consiliului Europei, Comitetul de Ministri,

Tinind cont de progresele inregistrate de Statele membre in folosirea medierii in cazuri penale ca pe o optiune flexibila, cuprinzatoare, utila, participativa, complementara sau alternativa procedurilor penale traditionale;

Luand in considerare necesitatea de a promova participarea personala activa a victimei si a infractorului si a altor persoane care pot fi afectate ca parti, ca si implicarea comunitatii la procedurile penale;
O asistenta a probatiunii considerata, in toate limitele, drept optimala nu exista. In statele europene in parte sau stabilit si demonstrat sisteme foarte diferite, partial si din punct de vedere organizatoric. De aceea, deja din aceasta cauza, nu este cazul de a lua drept linie directoare pentru un aviz la legea moldoveneassca cu privire la probatiune o anumita asistenta a probatiunii (cum ar fi, de exemplu, cea germana). Avizul ce urmeaza incearca sa prezinte, in fata unei examinari „iminente” a reglementarilor in parte precum si propunerilor de completare profesionala, in ce masura prevederile numite din Republica Moldova iau in consideratie ceea, ce se considera drept esenta a asistentei probatiunii. Cind se face referire la reglementarile din Germania, atunci acest lucru urmeaza sa serveasca concretizarilor(...)
La 21 – 23 septembrie 2003, in aceeasi componenta a avut loc a treia sedinta de consultanta a Grupului de Lucru privind definitivarea Codului de Executare al Republicii Moldova. In cadrul sedintei s-a examinat varianta finala a proiectului, care a fost transmis Parlamentului Republicii Moldova spre aprobare in a doua lectura.

Proiectul Codului de Executare reprezinta fara indoiala un progres important fata de actele normative precedente. Se includ noi normative prin extinderea drepturilor si garantiilor persoanelor condamnate si prin reglementarea unitara a tuturor aspectelor ce tin de executarea hotaririlor judecatoresti (amenda, pedeapsa cu inchisoarea, munca neremunerata in folosul comunitatii etc.).
Din 2 februarie 1968, cu ultima modificare prin articolul 247 al Legii din 5 aprilie 2005
§ 1
Supravegherea probatiunii persoanelor adulte conform §§ 56d, 57 şi 57a Codul Penal si a minorilor si adolescentilor conform §§ 24,29, 88, 89, 105 si 110 Legea privind cauzele cu infractori minori, precum si functiile consilierului probatiunii in cadrul supravegherii comportamentului (§ 68a Codul Penal) se exercita de consilieri de probatiune titulari si de onoare.
Consilierii probatiunii indeplinesc supravegherea probatiunii conform prevederilor Codului Penal, Legii privind cauzele cu infractori minori, Legii despre stupefiante si conform Regulamentelor cu privire la gratiere ale landurilor federale.
Alte functii sunt – cu acordul persoanei in cauza – pregatirea supravegherii probatiunii, insotirea in continuare pentru o perioada de timp adecvata (de regula, pina la 6 luni dupa expirarea perioadei de supunere supravegherii) si consultarea altor persoane in vederea sarcinilor si posibilitatilor asistentei pentru persoanele pasibile de pedeapsa (culpabile).
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei Conventii;
Considerând ca scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsa între membrii sai, în vederea apararii si promovarii, în spiritul respectarii drepturilor omului si libertatilor fundamentale, a idealurilor si principiilor care sunt patrimoniul lor comun, si de a favoriza progresul lor economic si social;