În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:
migraţie - permutare teritorială a persoanelor, însoţită de schimbarea locului de trai;
cetăţean străin - persoană care nu are cetăţenia Republicii Moldova, dar are dovada apartenenţei sale la un alt stat;
apatrid - persoană care nu are cetăţenia Republicii Moldova şi nici dovada apartenenţei sale la un alt stat;
imigrant - cetăţean străin sau apatrid care a obţinut dreptul de a se stabili cu traiul permanent sau temporar în Republica Moldova şi care pierde acest statut o dată cu părăsirea teritoriului ţării sau cu dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia în vigoare;
emigrant - cetăţean al Republicii Moldova care pleacă peste hotare pentru a se stabili cu traiul permanent sau temporar pe teritoriul altui stat;
migraţie de muncă - plecare benevolă a cetăţenilor Republicii Moldova peste hotare, precum şi intrare benevolă a cetăţenilor străini sau a apatrizilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu scopul de a desfăşura activitate de muncă;
Articolul 1. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:
azil - instituţie juridică prin intermediul căreia statul oferă străinului protecţie, acordîndu-i statut de refugiat, azil politic, protecţie umanitară sau temporară;
străin - cetăţean străin (cu una sau mai multe cetăţenii) sau persoană fără cetăţenie (apatrid);
solicitant de azil - străin care solicită statut de refugiat;
refugiat - străin căruia, în conformitate cu prezenta lege, i-a fost recunoscut statutul de refugiat;
azil politic - protecţie excepţională acordată străinului de către Preşedintele Republicii Moldova;
CONCEPŢIA POLITICII MIGRAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA
I. Dispoziţii generale
Evoluţiile social-economice şi politice care au avut loc în ultimele decenii şi care continuă să se deruleze la nivel global au creat premisele unor schimbări considerabile în domeniul migraţiei, impunînd acordarea unei atenţii deosebite acestor probleme, abordate tot mai frecvent în cadrul dialogului politic şi colaborării internaţionale.
Art.1. - Se consideră cetăţean străin persoana care nu are cetăţenia Republicii Moldova, dar are dovada apartenenţei sale la un alt stat.
Art.2. - Se consideră apartid persoana care nu are cetăţenia Republicii Moldova şi nici dovada apartenenţei sale la un alt stat.
Art.3. - Cetăţenii străini şi apartizii sînt obligaţi să respecte Constituţia Republicii Moldova şi alte legi ale ei.
Art.4. - Statutul juridic al cetăţeanului străin şi al apatridului este stabilit de legislaţia în vigoare şi de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii, convocata la Geneva de Consiliul administrativ al Biroului International al Muncii si reunita la 3 iunie 1997 in cea de-a 85-a sesiune, luind in considerare prevederile Conventiei (revizuita) din anul 1949 cu privire la birourile de munca contra plata, tinind seama de importanta pe care o are flexibilitatea in functionarea pietelor fortei de munca, avind in vedere ca, Conferinta internationala a muncii in cea de-a 81-a sesiune in anul 1994 s-a pronuntat, ca OIM trebuie sa introduca modificari in Conventia (revizuita) din anul 1949 cu privire la birourile de munca contra plata,
Prezenta lege garantează cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini şi apatrizilor dreptul de ieşire şi intrare în Republica Moldova stabileşte restricţii temporare la acest drept, reglementează modul de eliberare a actelor de ieşire şi intrare şi de soluţionare a litigiilor privind eliberarea acestor acte.
1. Biroul migraţie şi azil (în continuare Biroul), este o subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne, creat în scopul promovării şi realizării politicii statului în domeniul migraţiei şi azilului. Biroului i se atribuie funcţia de control şi supraveghere a legislaţiei în domeniul migraţiei, evidenţa şi eliberarea actelor cetăţenilor străini, gestionarea migraţiei, regimului de şedere a cetăţenilor străini şi apatrizilor pe teritoriul Republicii Moldova, combaterea şederii şi migraţiei ilegale, desfăşurarea acţiunilor operative de investigaţii, returnarea, expulzarea, readmisia şi detenţia străinilor.