Îndrumar de Referire a Cetățenilor către Instituțiile Competente în Soluționarea Problemelor cu Caracter Juridic

Îndrumar de Referire a Cetățenilor către Instituțiile Competente în Soluționarea Problemelor cu Caracter JuridicAceastă lucrare a fost elaborată în cadrul proiectului „Abilitarea juridică prin acordarea asistenţei juridice primare prin resurse comunitare”, implementat de Institutul de Reforme Penale în parteneriat cu Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, precum şi în parteneriat şi cu suportul financiar al Misiunii OSCE în Moldova.

Prezenta lucrare constituie un mic îndrumar juridic adresat cetățenilor având drept scop familiarizarea acestora cu principalele instituții de stat cu care omul de rând intră deseori în contact, cu competențele și atribuțiile acestora. Îndrumarul conține informații succinte despre autoritățile publice care acordă suport persoanelor în soluționarea problemelor lor. Lucrarea se axează pe identificarea instituției unde poate fi găsită soluția de către cetățean și mai puțin se referă la cum trebuie să fie soluționată problema, or această sarcină este pusă pe seama autorităților de stat.

Acest îndrumar este scris într-un limbaj accesibil și oferă informații concise și practice cu privire la instituții la care persoana poate să se adreseze atunci când se aceasta se confruntă cu o problemă de natură juridică.

Îndrumar în limba română:334076.pdf [1,59 Mb] (descarcari: 16)

Îndrumar în limba rusă:334091.pdf [1,21 Mb] (descarcari: 7)