Raport de activitate 2015-2017 al Institutului de Reforme Penale

Raport de activitate 2015-2017 al Institutului de Reforme PenaleInstitutul de Reforme Penale (IRP) este o organizaţie nonguvernamentală, apolitică, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiţie penală şi susţinerea iniţiativelor comunitare.

Conjugarea eforturilor va contribui la dezvoltarea unei societăți democratice în care sistemul de justiție penală și participarea comunitară garantează siguranța individuală și echitatea socială. IRP este promotorul reformelor și al inițiativelor comunitare în justiția penală la nivel național.

Pe parcursul a 17 ani de activitate, Institutul de Reforme Penale a implementat peste 50 de proiecte (cu un buget total de 6,73 mln. dolari SUA) în domeniul respectării drepturilor omului în sistemul de justiţie, axate, în special, pe:
• promovarea bunelor practici de prevenire a delincvenţei juvenile şi tratament prietenos al copiilor de către sistemul de justiţie cu respectarea interesului superior al copilului;
• dezvoltarea unor elemente ale justiţiei restaurative şi medierii pentru o mai mare participare la soluţionarea conflictelor;
• dezvoltarea unui sistem de asistenţă juridică ce ar răspunde efectiv nevoilor beneficiarilor, inclusiv ale celor în detenţie;
• promovarea unui sistem de justiţie care în virtutea independenţei, imparţialităţii şi responsabilităţii ar trata beneficiarii echitabil şi profesionist;
• promovarea aplicării alternativelor la detenţie prin pilotarea şi implementarea probaţiunii, a muncii neremunerate în folosul comunităţii şi consolidarea capacităţii instituţionale de punere în executare a pedepselor în comunitate etc.

Aici puteți descărca Versiunea ROM: Raport-IRP.pdf [3,6 Mb] (descarcari: 40)
Aici puteți descărca Versiunea ENG:Raport-de-Activitate_en_web.pdf [1,59 Mb] (descarcari: 4)