Organizarea și realizarea lecțiilor publice în comunitate de către viitorii juriști

Organizarea și realizarea lecțiilor publice în comunitate de către viitorii juriști
Pentru pacea şi stabilitatea socială contează mult existenţa unor reglementări legale, în care să se găsească răspunsuri normative privind comportamentul pe care trebuie să-l manifeste o persoană într-o situație sau alta, drepturile și obligațiile pe care le are în raport cu alte persone. Totuși, chiar și în situația unei clarități avansate a reglementărilor juridice, oricum între membrii societății apar disensiuni, neînțelegeri, conflicte. În asemenea cazuri, de o importanță majoră pentru conviețuirea socială este existenţa unor mecanisme, prin care aceste neînțelegeri, conflicte ar fi aplanate și soluționate.

În comunitățile din Republica Moldova se întîlnesc multiple neînțelegeri, conflicte, litigii din varii domenii. Altfel spus, oamenii au multe probleme de natură juridică. În unele cazuri aceștea decid să le soluționeze pe cale amiabilă, alteori prin intermediul instanțelor de judecată. Totuși, studiile în domeniu arată că în multe circumstanțe oamenii nu înțeleg la timp că au o problemă de natură juridică, nu acționează și încearcă să soluționeze aceste situații doar atunci cînd conflictul se află într-o fază avansată. În alte condiții, oamenii nu se decid să acționeze din diferite motive, inclusiv din lipsă de resure, neîncredere în sistemul de justiție, frică de ceva nou și necunoscut, deoarece nu cunosc procedurile pe care trebuie să le urmeze și ce costuri și eforturi acestea implică. Mai mult de cît atît, uneori nici nu se depun eforturi pentru a preveni aceste litigii și conflicte întrucît nu se conștientizează importanța unor acțiuni ce constituie garanții legale ale desfășurării normale a interacțiunilor sociale.

Un răspuns concret în această situație vine din partea sistemului de asistență juridică garantată de stat, care pe lîngă acordarea asistenței juridice în cazuri concrete, are menirea de a contribui la abilitarea juridică a populației. Această sarcină este realizată prin multiple modalități, inclusiv prin mediatizarea serviciilor, acordarea asistenței juridice primare în comunități, desfășurarea orelor publice etc.

În cadrul proiectului ,,Abilitarea juridică prin acordarea asistenței juridice primare prin resurse comunitare”, implimentat de Institutul de Reforme Penale în parteneriat cu Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat, precum și în parteneriat cu suportul financiar al Misiunii OSCE în Moldova, se depun eforturi pentru dezvoltarea unui mecanism de implicare a studenților - juriști în acordarea asistenței juridice primare garantată de stat. Prin diversificarea serviciilor se urmărește un bun acces la lege, la informația despre lege și la mecanismele de protecție a drepturilor omului pentru persoanele vulnerabile. O componentă importantă a proiectului este capacitarea studenților juriști cu aptitudinile necesare ca aceștea, cu sau fără implicarea parajuriștilor, să desfășoare lecții publice în comunitate.
Prin aceste lecţii publice se intenţionează ca membrii comunităţilor:
1. Să poată identifica dacă au sau nu o problemă de natură juridică;
2. Să cunoască căile de remediere, soluţionare a problemelor juridice pe care le întîlnesc;
3. Să fie mai decişi şi să acţioneze aşa încît problemele juridice să fie soluţionate la faza incipientă şi atunci cînd este cazul, prin mijloace amiabile şi comunitare;

Pentru a facilita organizarea și desfășurarea unor asemenea lecții publice de către viitorii juriști, a fost elaborată această broșură. Intenţia noastră este ca pe paginile acestei lucrări să se găsescă răspunsuri la cîteva întrebări, printre care cele mai importante fiind: cum trebuie să planific o lecţie publică, cum identific subiectele de interes pentru cei din comunitate, pe cine să invit la aceste lecţii publice, cînd şi unde se desfăşoară aceste întruniri, pe cine mai pot implica, ce metode să utilizez ca să asigur că am fost înţeles şi am atins obiectivele acestor lecţii publice.
Ne exprimăm convingerea că publicația va fi utilă pentru studenții juriști dar și pentru alte persoane interesate, așa încît desfășurarea unor lecții publice să fie de un real suport pentru cei din comunități, ei fiind mai informați și mai deciși să acționeze dacă este cazul.
Brosura.pdf [525,84 Kb] (descarcari: 66)