RAPORT DE EVALUARE a implementării de către Institutul de Reforme Penale a proiectului „Modele eficiente de implicare comunitară pentru prevenirea delincvenţei juvenile în Republica Moldova”

Delincvenţa juvenilă este un fenomen persistent în societățile contemporane,
bulversate de multiple schimbări atât la nivel macro-, cât și microsocial. Însă,
cu precădere în această perioadă instituția familiei este puternic afectată de fenomene,
precum migrația, sărăcia, scăderea coeziunii intergeneraționale etc.,
reflectându-se în consecință asupra personalității copilului, care întâmpină
dificultăți de autoidentificare. În aceste circumstanțe pot lua naștere comportamente
antisociale, care să pericliteze funcționalitatea familiei și să pună în
pericol însăși copilul. Conform datelor ONU, la nivel mondial circa 30% dintre
toţi tinerii, inclusiv minorii, participă la diferite acţiuni cu caracter ilegal, iar
50% comit crime periculoase1.
Prevenirea comportamentului delincvent la copii nu este o sarcină exclusivă a
instituțiilor statale abilitate în domeniu, dar a întregii comunități în care crește
copilul. Astfel, nivelul de înțelegere și de conștientizare a gravității problemei
se reflectă în mod direct asupra practicilor de intervenție și prevenire a cazurilor
de delincvență juvenilă. În acest context este necesară promovarea de
campanii de sensibilizare a membrilor comunității, cu un accent deosebit pe
responsabilizarea acestora. Doar acțiunile bine orientate și conjugate pot contribui
la prevenirea primară și secundară a delincvenței juvenile.
Activitatea de prevenire și combatere a infracționalității în rândul copiilor
constituie o preocupare permanentă de politică penală a tuturor țărilor. Dinamica
fenomenului delincvenței juvenile a determinat înțegerea necesității de
reformare și armonizare a politicilor penale naționale, în vederea combaterii
fenomenului dat. Se atestă faptul că delincvența juvenilă poate fi combătută în
mod eficient numai prin adoptarea unei strategii integrate la nivel local și na-
țional, care va cuprinde trei principii directoare: prevenția, aplicarea măsurilor
judiciare și extrajudiciare și integrarea socială a delincvenților minori.


În acest traseul se înscrie și proiectul „Modele eficiente de implicare comunitară
pentru prevenirea delincvenței juvcenile în Republica Moldova”, dezvoltat și implementat
de către Institutul de Reforme Penale în perioada iulie 2014 - iulie
2015. Scopul proiectului a constat în identificarea și testarea modelelor de
implicare comunitară în scopul prevenirii și reducerii riscului de delincvență
juvenilă. Localitățile țintă ale proiectului au fost Ungheni și Căușeni.
Proiectul a fost finanațat de către Ambasada Finlandei la București.
Raport de evaluare