Interviu cu factorii de decizie din cadrul mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale

În perioada 9- 25 octombrie 2018 au fost desfășurate ateliere de instruire a specialiștilor locali din cele 4 regiuni noi (Sîngerei, Rezina, Comrat, Cahul) cu privire la mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale.

Prin această activitate s-a propus formarea contextului de conştientizare şi delimitare clară a rolului fiecărui specialist/profesionist în cadrul mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vârsta răspunderii penale și dezvoltarea abilităţilor de elaborare a mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vârsta răspunderii penale.

Mai jos găsiți câteva aspecte importante discutate cu specialiști relevanți în cadrul mecanismului local de referire din cele 4 regiuni.

Cât de importantă este implementarea mecanismul de referire a copiilor în conflict cu legea pentru regiunea Dvs.?
„Implementarea mecanismului la nivel local este foarte importantă luând în considerare faptul că la nivel regional există copii care necesită a fi asistați, susținuți și ajutați în depășirea situației, și că este datoria fiecărui cetățean să intervină și să se implice în prevenirea delincvenței juvenile”. Secrieru Nelea specialist principal în domeniul protectiei drepturilor copilului si adoptii, DASPF Sîngerei

„Implementarea mecanismului la nivel local mi se pare un pas important atât pentru copii cât și pentru societate în general. În momentul în care aceștia din urmă se vor confrunta cu o problemă de așa natură, vor cunoaște unde și la cine se pot adresa. Serviciul probațiunii poate acorda programe corecționale pentru minori aflați în conflict cu legea, dar ar fi benefice anumite modificări în cadrul legislativ, din motiv că serviciul probațional se poate implica doar prin hotărârea instanței de judecată sau a procuraturii. În practica personală, 50% din persoanele cu care lucrez sunt minori în conflict cu legea. Este un fapt regretabil, dar nu toate cazurile au ajuns în instanța de judecată”. Percemli Olga, Consilier Probațiunii Cahul.

Care sunt căile alternative de sancționare a minorilor care au săvârșit infracțiuni și cât de bine sunt ele aplicate?
În activitatea pe care o desfășor am întâlnit, ca și alternative de sancționare a minorilor care au săvârșit infracțiuni aplicarea împăcării sau prevederile articolelor 104 CP, 54 CP, dar care, însă sunt foarte rar aplicate. Hristina Craveț, judecătoare, Judecătoria Sîngerei

Care sunt consecințele unei cauze penale cu implicarea unui minor asupra vieții sale sociale?
„Implicarea unui copil într-o cauză penală poate avea consecințe grave asupra vieții sale sociale, cum ar fi excluderea din cercul de prieteni, etichetarea, stigmatizarea lui” – Marcel Ionesii, Specialist superior Ineracțiune comunitară a SSP al IP Sîngerei.

„Fiecare minor în mod particular e diferit, însă amprenta unei cauze penale asupra vieții sociale a minorului poate fi una gravă. Există copii care sunt ușor reeducabili, însă alți, în mod contrar vor comite acte ilegale indiferent de faptul că au fost antrenate mai multe instituții”. Victor Balacci, Șef adjunct Serviciul Urmărire Penală Cahul

„De cele mai multe ori, copilul care trece prin o asemenea experiență devine și el în unele cazuri victimă și îi este foarte dificil să se integreze în viața socială. Ei ar trebui să fie investiți cu competențe care i-ar ajuta să depășească această perioadă și să nu ajungă la recidivă”. Daniela PUMNEA, SAP Orhei, psiholog, intervievator

Care este rolul școlii în cadrul mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea?
“Școala desfășoară activități de suport educativ, consiliere și orientare profesională, informează părinții despre situația școlară și comportamentul copilului, colaborează cu instituțiile care asistă copilul”. Oltea COVAȘ, DGE Orhei, specialist principal

În ce măsură comportamentele deviante manifestate de către copii la școală sunt raportate asistenței sociale sau psihologului?
„De regulă, dirigintele stabilește măsuri de asistență educațională pentru elevii cu probleme de comportament. Dar când se constată că discuțiile cu elevul sau alte acțiuni nu dau rezultate se face o adresare către SAP (în cazul lipsei psihologului școlar) sau către alte servicii de suport”. Oltea COVAȘ, DGE Orhei, specialist principal

Pe lângă familie și instituțiile educaționale, cum credeți că poate interveni fiecare din noi pentru prevenirea fenomenului delincvenței juvenile?
„Cred că fiecare din noi, indiferent de domeniul de activitate poate interveni prin acte de desiminare a informației, de promovare a serviciilor extrașcolare și alte servicii existente în comunitate pentru a implica copiii din grupul de risc în diferse activități”. Daniela PUMNEA, SAP Orhei, psiholog, intervievator
„Fiecare trebuie să contribuie în prevenirea fenomenului delincvenței juvenile prin asitarea la timp a cazurilor de comportament deviant sau a cazurilor cu implicarea copiilor în situație de risc, iar colaborarea deschisă cu organele competente DASPF, școală, SAP, Poliție aduce rezultate fructuoase”. Tatiana CALUGHER, psiholog, pedagog, Coordonator local IRP în raionul Orhei

„Doar prin responsabilitate civică (sesizare la timp a cazurilor și situațiilor alarmante) fiecare din noi poate interveni în prevenirea fenomenului delincvenței juvenile. Izolarea de societate, discriminarea, aderarea la grupuri de risc – sunt doar unele consecințe asupra vieții sociale a unui minor care a fost implicat într-o cauză cu caracter penal”. Badan Mariana, Șef SAP Cahul

„Pentru a interveni în prevenirea delincvenței juvenile este necesar ca să nu persiste nepăsarea. Copii sunt viitorul nostru. Apropierea pe cât de mult posibilă de problemele existente și stabilirea cu maximă precizie a factorilor ce au dus la manifestarea unui anumit tip de comportament”. Victor Balacci, Șef adjunct Serviciul Urmărire Penală Cahul

Această activitate este organizată în cadrul proiectului „Asigurarea unei intervenții prompte în cazul copiilor în conflict cu legea prin măsuri de prevenire și colaborare intersectorială în 5 raioane ale țării”, implementat de Institutul de Reforme Penale (IRP), în parteneriat cu UNICEF Moldova.