Interviu: Rolul instituțiilor implicate în consolidarea mecanismului de prevenire și dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale și a celor în conflict cu legea în raionul Ungheni

La 23 februarie 2017, în cadrul ședinței Consiliului Raional Ungheni, a fost aprobată Decizia privind Acordul de colaborare între Consiliul Raional Ungheni și Institutul de Reforme Penale întru realizarea Mecanismului local de prevenire a delincvenței juvenile și referire a cazurilor copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale din raionul Ungheni.

Pentru a vedea cum decurge proiectul în raionul Ungheni și cum interacționează instituțiile între ele, am discutat cu specialiștii din cadrul Biroului de Probațiune, Inspectoratului de Poliție și Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei.

Fiecare specialist a vorbit despre rolul instituției pe care o reprezintă în vederea asigurării unei bune desfășurări a proiectului.

Irina Siscanu, șefa Biroului de Probațiune Ungheni: Misiunea sistemului de probațiune este de supraveghere, asistență și consiliere a persoanelor în conflict și contact cu legea penală. Copii sub vârsta răspunderii penale nu sunt subiecții probațiunii. Implicarea probațiunii în activitatea de prevenire este posibilă doar în parteneriat cu alte organizații guvernamentale sau ONG-uri. Ce ține de dejudiciarizarea cauzelor penale organul de probațiune se implică la etapa presentințială, unde este întocmit Referatul presentințial și aplicarea programului de asistență psihosocială la etapa presentințială (depistarea, evaluarea și referirea cazului la organele competente).

Sergiu Rotaru, inspector SSC Ungheni: Rolul poliției este unul primordial, fiindcă noi ne întâlnim cel mai des cu minorii aflați în conflict cu legea și prin planul de acțiuni încercăm să prevenim repetarea infracțiunilor savârșite de către minori, corectarea lor și încadrarea în societate.

Corina Cebotaru, șef adjunct, DASPF Ungheni: Fenomenul copiilor în conflict cu legea este unul complex, iar rolul asistenței sociale împreună cu celelalte servicii și structuri este important. În scopul prevenirii și contracarării fenomenelor de risc au fost întreprinse un șir de măsuri de intervenție primară:
•informarea copiilor plasaţi în diverse servicii sociale (APP, tutelă) în cadrul meselor rotunde cu genericul „Promovarea unui internet sigur pentru copii” la care au participați 50 copii plasaţi în Serviciul asistenţă parentală profesionistă organizat în colaborare cu Centrul „La Strada”.
•informarea copiilor în situaţie de risc şi a familiilor acestora despre asistenţa socială de care pot beneficia (sprijin primar pentru 1232 familii);
•oferirea asistenței specializate (sprijin secundar) pentru 83 de familii cu copii în situație de risc.
•activități de prevenire terţiară a violenţei adresate grupurilor afectate deja, în scopul prevenirii recidivelor, sancţionării sau recuperării agresorilor, securităţii victimelor, recuperării sau tratării efectelor şi consecinţelor etc.

Care este situația la moment a copiilor delincvenți în raionul Ungheni?
Corina Cebotaru: În raionul Ungheni sunt 53 de copii în conflict cu legea, mai puțini comparativ cu anul 2016, când erau 63. Din cei 25 de copii, aflați la treapta gimnazială, cu vârsta mai mică de 16 ani – 4 sunt la evidența instituțiilor de resort în urma abandonului școlar, 1 este condamnat la pedeapsa penală, 3 fiind în serviciul APP.

Sergiu Rotaru: La moment situația delicvenței juvenile în raionul Ungheni s-a îmbunătățit, fiindcă activitățile de informare în școli și în stradă cu privire la riscurile la care sunt expuși minorii în caz de săvârșirea unei infracțiuni își au efectul. Totodată, față de anul 2016, în acest an, comiterea infracțiunilor de către minori este în decreștere.

Ce gen de infracțiuni săvârșesc minorii cel mai des?
Sergiu Rotaru: Cel mai des de către minori sunt savârșite infracțiuni precum: furtul, huliganismul și jaful.

Câți minori sunt la evidența Biroului de Probațiune Ungheni?
Irina Siscanu: La moment sunt la evidență 8 minori.

Cum conlucrați cu celelalte instituții în vederea prevenirii delincvenței juvenile?
Corina Cebotaru: În scopul prevenirii delincvenței juvenile se organizează diferite activități în rândul copiilor din grupul de risc: activitați de informare asupra efectelor comportamentului deviant, utilizării alcoolului, substanțelor interzise etc. Copiii care se afla în servicii sunt în contact permanent cu specialiștii din diferite domenii, organizându-se acțiuni tematice.

Cum ați descrie relația asistentului social cu tinerii aflați în conflict cu legea?
Corina Cebotaru: Asistentul social, în funcție de problemele individuale ale fiecărui tânăr, oferă suport, dar rezultatele de cele mai multe ori sunt modeste. Cea mai mare problemă a copiilor în conflict cu legea și în special a tinerilor este lipsa programelor speciale de reabilitare și prevenirea recidivilor, lipsa colaborării dintre părinți, lipsa serviciilor de plasament.

De ce este nevoie de o atenție deosebită asupra dejudiciarizării cauzelor cu implicarea minorilor?
Irina Siscanu: Activitate de prevenire și activitatea presentințială sunt cele mai eficiente și necesită mai puține mijloace financiare.

Ce măsuri de prevenire a delincvenței juvenile considerați că sunt cele mai eficiente?
Irina Siscanu: Crearea unor echipe multidisciplinare la nivel local și servicii de calitate.

Ce acțiuni preconizați să realizați pe viitor pentru a preveni acest fenomen?
Sergiu Rotaru: În continuare, vom depista minorii care sunt în situație de risc și vom lucra cu ei.

Corina Cebotaru: Ne propunem să efectuăm acțiuni de sensibilizare a societății despre acest fenomen, să eficientizăm colaborarea specialiștilor ce au contact cu copii, să diversificăm serviciile de plasament pentru copii în conflict cu legea, să identificăm programele de reabilitare psiho-sociale a copiilor în conflict cu legea.

Interviu: Rolul instituțiilor implicate în consolidarea mecanismului de prevenire și dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale și a celor în conflict cu legea în raionul Ungheni