Cum se desfășoară mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea în raionul Leova?

La 15 decembrie 2016 în cadrul ședinței Consiliului Raional Leova, în unanimitate a fost aprobat Decizia privind Acordul de colaborare între Consiliul Raional Leova și Institutul de Reforme Penale întru realizarea Mecanismului local de prevenire a delincvenței juvenile și referire a cazurilor copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale din raionul Leova.

Pentru a vedea cum decurg activitățile din cadrul proiectului, am discutat cu specialiștii din raionul Leova, dna Mariana Șumcă de la Inspectoratul de Poliție Leova și dna Angela Chițanu, șefa Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor.

Interviu cu Șumca Mariana, Inspectoratul de Poliție Leova

Vă rugăm să ne vorbiți despre rolul poliției în cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”
IP Leova exercită măsuri de prevenire generală şi individuală.
Măsurile de prevenire generală – verificarea locurilor de concentrare a minorilor şi anume, parcuri, baruri, discoteci, case-blocuri părăsite, ş.a, întru contracararea infracţiunilor şi/sau contravenţiilor. Se desfăşoară activităţi informativ-educative în instituţii de învăţămînt, biblioteci, Centrul Prietenos Tinerilor „ORHIDEEA”, pe diferite teme legate de siguranţa şi prevenirea criminalităţii juvenile.

Măsuri de prevenire individuală – luarea în vizor, vizita la domiciliu în comun cu echipa multidisciplinară, referirea către SAP, psihopedagog, discuţii în comun cu copilul și familia acestuia.

Câți copii în conflict cu legea se află în vizorul Inspectoratului de Poliție Leova?

În vizorul IP Leova se află 36 copii.

Ce acțiuni întreprinde poliția pentru a preveni delincvența juvenilă?
Prevenim delincvenţa juvenilă prin activităţi cu caracter informativ-educativ.

Cum ați descrie relația polițiștilor cu minorii ce au un comportament antisocial?
Poliţistul este mereu politicos şi încearcă să pătrundă în inima copilului, pentru a afla care este problema comportamentului antisocial.

Care sunt cele mai frecvente infracțiuni comise de către copii?
Furtul.

Interviu cu Angela Chițanu, șefa Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor

Rolul CSPT în cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea” constă în:
1.Oferirea serviciilor de consiliere medicală și psihologică, examinare și testare medicală, referire, a AEV ( adolescenți extrem de vulnerabili) cu vârsta cuprinsă între 10- 24 ani.
2Desfășurarea activităților de informare, educare și comunicare în instituțiile de învățământ din tot raionul.
3.Oferirea consilierii individuale și în grup a AEV care au abandonat școala, domiciliul, rămași fără ocrotire părintească, adolescenți în conflict cu legea și din familii social defavorizate.
4.Sesizarea cazurilor de negligare sau violență a copiilor etc.

La centrul în care activați, lucrați cu minorii aflați în conflict cu legea?
Da, atunci când sunt referiți de la Biroul de Probațiune, Poliție.

Cum conlucrați cu celelalte instituții în vederea prevenirii delicvenței juvenile?
Implementarea Strategiei de schimbare socială și de comportament în rândul tinerilor din raionul Leova este în plină desfășurare. Se activează conform Planului de acțiuni în baza Strategiei, fiind implicate serviciile : IP, DÎ, APL I și APL II, DAS și PF. O dată în trei luni se desfășoară ședința cu profesioniștii de la toate serviciile sus numite, unde se fac totaluri și planuri pentru trei luni ce urmează. Se expun succesele atinse, barierile și perspective de viitor.

Ce sfaturi ați recomanda părinților, rudelor, tutelei ca copii lor să nu aibă un comportament deviant?
Este important ca de mici copii să fie iubiți, și nu neglijați. În perioada de adolescență este important să fie supravegheați și tratați de la egal la egal.

Ce activități sunt necesare de a fi întreprinse pentru a preveni fenomenul delincvenței juvenile?
Este important ca cetățenii să aibă un serviciu stabil pentru a fi organizați și să evite consumul de substanțe care duce la degradare psihică și de comportament;
Este important ca copiii să aibă părinții acasă;
Este important ca în instituțiile de învățământ, orele de dirigenție și de educație civică să se desfășoare cu cea mai mare responsabilitate, iar copii în cadrul acestor ore să fie informați despre prevenirea comportamentelor delincvente, legislația în vigoare, modul sănătos de viață, prevenirea violenței ș.a.
Cum se desfășoară mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea în raionul Leova?