Interviu cu Arina ȚURCAN, avocată, expertă în cadrul Institutului de Reforme Penale(IRP)În contextul promovării activităților de prevenire a delincvenței juvenile și a mecanismului de dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea, discutăm cu Arina ȚURCAN, avocată, expertă în cadrul Institutului de Reforme Penale(IRP), despre necesitatea unei atenții deosebite față de dejudiciarizarea cauzelor cu implicarea minorilor, motivul diminuării cazurillor infracțiunilor comise de către minori și prevenirea delincvenței juvenile în Republica Moldova.