Concurs de selectare a unui formator specializat în domeniul documentării şi raportării actelor de tortură şi a altor rele tratamente

Concurs de selectare a unui formator specializat în domeniul documentării şi raportării  actelor de  tortură şi a altor rele tratamente Institutul de Reforme Penale este o organizație nonguvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare. În cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii ONG-urilor din Republica Moldova de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente”, implementat de către Institutul de Reforme Penale, cu suportul Fundaţiei Soros-Moldova, urmeaza a fi organizat un curs de instruire a unui grup de 16 persoane referitor la aplicarea metodologiei de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova, în partea ce ţine de colectarea datelor.

A.O. “Institutul de Reforme Penale” anunţă concurs pentru selectarea unui formator specializat în domeniul documentării şi raportării a actelor de tortură şi a relelor tratamente.

Context:
- Perioada instruirii: 20-23 mai 2014(4 zile);
-Vor fi instruiţi 16 reprezentanţi ai ONGurilor interesate în domeniu, membri ai mecanismului naţional de prevenire a torturii, membri ai comisiilor locale de monitorizare a locurilor de detenţie precum şi experţi independenţi neafiliaţi;
- Limba de instruire va fi Limba română.

Sarcini:
- Elaborarea agendei de instruire şi a materialelor necesare instruirii participanţilor;
- Desfăşurarea, împreună cu un alt formator, a instruirii privind aplicarea metodologiei de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova, în partea ce ţine de colectarea datelor;
- Evaluarea şi raportarea activităţii de instruire către IRP.

Cerinţe pentru candidaţi:
- Studii universitare în domeniul dreptului;
- Minimum 5 ani de experienţă profesională;
- Experiență practică în calitate de formator, precum și de evaluare și raportare a unei instruiri;
- Cunoștințe despre activitatea, structura şi procedurile instituţilor naţionale şi internaţionale specializate în depistarea, raportarea şi prevenirea torturii şi a altor rele tratamente;
- Cunoştinţe despre practicile naţionale şi internaţionale în domeniul documentării şi raportării situaţiei curente privind tortura şi a altor rele tratamente.

Modalitatea de participare la concurs

Dosarul de participare a candidatului, va conține:
- Scrisoarea de intenție (1000-1500 cuvinte), în care va fi reflectat interesul persoanei în domeniul de aplicare a metodologiei de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova, în partea ce ţine de colectarea datelor;
- CV-ul cu specificarea domeniului/domeniilor de expertiză.

Persoanele interesate pot trimite dosarele complete la adresa de e-mail: info@irp.md pînă la data de 30 aprilie 2014, ora 18.00, sau la adresa: mun.Chişinău, str.Lomonosov, 33, cod poştal: MD 2009, Institutul de Reforme Penale. Persoanele aplicante vor fi anunţate despre rezultatul concursului pînă la data de 10 mai 2014.

Pentru informații suplimentare: Panico Ceslav, coordonator de proiect, tel: 022 925 171, e-mail: cpanico@irp.md