16 reprezentanţi ai Societăţii Civile instruiţi în „Aplicarea metodologiei de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova. Colectarea datelor”

16 reprezentanţi ai Societăţii Civile  instruiţi în „Aplicarea metodologiei de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova. Colectarea datelor”
16 reprezentanţi ai Societăţii Civile  instruiţi în „Aplicarea metodologiei de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova. Colectarea datelor”
16 reprezentanţi ai Societăţii Civile  instruiţi în „Aplicarea metodologiei de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova. Colectarea datelor”
16 reprezentanţi ai Societăţii Civile  instruiţi în „Aplicarea metodologiei de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova. Colectarea datelor”
În perioada 20-23 mai 2014, Institutul de Reforme Penale a organizat un atelier de instruire sub genericul „Aplicarea metodologiei de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova. Colectarea datelor”. La atelier au participat 16 reprezentanţi ai ONGurilor, Comisiilor Locale de Monitorizare a Locurilor de Detenţie, Avocaţi, Profesori Universitari, reprezentanţi ai Mass-Mediei.
Echipa de formatori a constat din: Victor Zaharia, reprezentant a Moldovei la CPT şi SPT; Ion Caracuian, procuror - şef al Secţiei combaterea torturii, Procuratura Generală; Andrei Pădure, vice-director, Centrul de Medicină Legală; Vladimir Cojocaru, Direcţiei inspectare generală şi activitate analitică, Departamentul Instituţiilor Penitenciare; Roman Andruşcenco, specialist principal al Direcţiei securitate internă. Departamentul Instituţiilor Penitenciare; Gheorghe Bosii, Consultant superior, Serviciul investigaţii şi monitorizare, Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova.

În cadrul instruirii participanţii la atelier şi-au perfecţionat cunoştinţele:
- Noţiunea de tortură şi alte rele tratamente. Urmărirea penală în cauze de tortură. Judecarea cauzelor.;
-Metodele de tortură;
-Colectarea datelor privind fenomenul torturii şi altor rele tratamente. Etapele de colectare a datelor. Instrumentele de documentare;
-Standarde de bază ale detenţiei. Investigaţiile disciplinare interne în cadrul Instituţiilor Penitenciare.
-Fenomenul torturii în instituţiile subordonate Ministerului Afacerilor Interne, Instituţiile Psihiatrice, Ministerului Justiţiei.
-Solicitarea informaţiilor de la instituţiile publice cu referire la situaţia curentă privind fenomenul torturii şi altor rele tratamente în Republica Moldova.

Activitatea este parte a proiectului „Consolidarea capacităţii ONG-urilor din Republica Moldova de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente”, implementat de către Institutul de Reforme Penale, cu suportul Fundaţiei Soros-Moldova.