Lansarea proiectului „Modele eficiente de implicare comunitară pentru prevenirea delincvenţei juvenile in Republica Moldova”

Lansarea proiectului „Modele eficiente de implicare comunitară pentru prevenirea delincvenţei juvenile in Republica Moldova”Din 1 iulie 2014, IRP lansează proiectul „Modele eficiente de implicare comunitară pentru prevenirea delincvenţei juvenile in Republica Moldova”, realizat cu suportul Ambasadei Finlandei în Bucureşti. Proiectul îşi propune să informeze publicul larg despre factorii care generează delincvenţa juvenilă, accentuînd importanţa sprijinului comunitar în vederea reducerii cauzelor care determină apariţia comportamentului delincvent în rîndul minorilor, astfel în cît să avem o societate mai responsabilă şi activ implicată în acţiunile de prevenire la nivel local.

Timp de 12 luni, în două regiuni ale Republicii Moldova (Ungheni și Căușeni) vor fi realizate activități focusate spre:
 • Creşterea nivelului de responsabilitate socială în rîndul membrilor din comunitate privitor la factorii care generează comportamentul problematic sau delincvent în rîndul copiilor, dar și
 • Identificarea formelor de cooperare locală între reprezentanții organelor de drept și specialiştii care lucrează cu/pentru copii implicați în sistemul de justiție penală, în vederea prevenirii şi reducerii nivelului delincvenţei juvenile.

 • Rezultate anticipate ale proiectului:
  • Factorii de decizie și promotorii politicilor publice la nivel local din Ungheni și Căușeni informați și conştienţi faţă de importanța aplicării programelor de prevenire a delincvenței juvenile;
  • Publicul larg în format despre cauzele apariției delincvenței juvenile și formele de prevenire comunitară a acestui fenomen;
  • O abordare uniformă, clară și argumentată privitor la modelele de prevenire a delincvenței juvenile în Republica Moldova;
  • Factorii de decizie precum și specialiștii din Ungheni și Căușeni dotaţi cu abilități și instrumente de lucru pentru cooperarea intersectorială în domeniu;
  • Un potențial model de prevenire a delincvenței juvenile identificat şi care va fi posibil de replicat în alte regiuni din Republica Moldova;
  • Copii din categoria celor aflați în situație de risc mai protejați de potențialii factori care ar duce la adoptarea unui comportament delincvent.

  Echipa proiectului:
  Daniela GROZA- Coordonator de proiect,
  Cristina JOSANU-Asistent de proiect