„Aplicarea metodologiei de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova. Întocmirea şi valorificarea raportului privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova”.

„Aplicarea metodologiei de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova. Întocmirea şi valorificarea raportului privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova”. În perioada 16-18 iulie 2014, Institutul de Reforme Penale a organizat un atelier de instruire sub genericul „Aplicarea metodologiei de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova. Întocmirea şi valorificarea raportului privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova”.
La atelier au participat 13 reprezentanţi ai ONG-urilor, Comisiilor Locale de Monitorizare a Locurilor de Detenţie, Avocaţi, Profesori Universitari.
Echipa de formatori a constat din: Victor Zaharia – reprezentant al Moldovei la CPT şi SPT, Igor Dolea – profesor universitar, Igor Stoica – reprezentant al Amnesty International Moldova, Pavel Postica – reprezentant al Promo-Lex Moldova, Ion Guzun – reprezentant al Centrului de Resurse Juridice din Moldova.
În cadrul instruirii au fost discutate și prezentate următoarele tematici:
• Potenţiale încălcări ale drepturilor omului la faza de urmărire penală;
• Dificultăţi majore şi erori în procesul de întocmire a raportului (principiile reflectării informaţiei, suficienţa şi pertinenţa informaţiei, erori frecvente în procesul de întocmire a unui raport);
• Tortura şi alte rele tratamente în opinia Organizaţiilor Nonguvernamentale din Republica Moldova;
• Tortura şi alte rele tratamente în Raioanele din Stânga Nistrului.
De asemenea, au fost prezentate proiectele de raport privind:
• măsurile legislative, administrative şi judiciare de prevenire şi combatere a torturii;
• educaţia privind interdicţia absolută a torturii şi altor rele tratamente;
• funcţionalitatea instrumentelor de prevenire a torturii şi a altor rele tratamente;
• măsurilor non-judiciare şi judiciare de combatere a torturii;
• asistenţa victimelor actelor de tortură;
• situaţia curentă privind tortura şi alte rele tratamente în instituţiile psihiatrice;
• situaţia curentă privind tortura şi alte rele tratamente în instituţiile subordonate Ministerului Afacerilor Interne;
• situaţia curentă privind tortura şi alte rele tratamente în instituţiile subordonate Ministerului Justiţiei.

Activitatea este parte a proiectului „Consolidarea capacităţii ONG-urilor din Republica Moldova de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente”, implementat de către Institutul de Reforme Penale, cu suportul Fundaţiei Soros-Moldova.
„Aplicarea metodologiei de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova. Întocmirea şi valorificarea raportului privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova”.„Aplicarea metodologiei de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova. Întocmirea şi valorificarea raportului privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova”.„Aplicarea metodologiei de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova. Întocmirea şi valorificarea raportului privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova”.„Aplicarea metodologiei de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova. Întocmirea şi valorificarea raportului privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova”.