IRP anunţă concurs pentru selectarea unui formator specializat în domeniul documentării şi raportării situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente

IRP anunţă concurs pentru selectarea unui formator specializat în domeniul documentării şi raportării situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente Institutul de Reforme Penale este o organizație nonguvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare. În cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii ONG-urilor din Republica Moldova de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente”, implementat de către Institutul de Reforme Penale, cu suportul Fundaţiei Soros-Moldova, urmează a fi organizat un următor curs de instruire a unui grup de 12 persoane referitor la valorificarea informaţiilor obţinute în procesul de monitorizare şi documentare. Întocmirea notelor informative către instituţiile internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii torturii şi altor rele tratamente.

Context:
- Perioada instruirii: 22-23 octombrie 2014(2 zile);
- Vor fi instruiţi 12 reprezentanţi ai organizaţiilor societăţii civile interesate în domeniu, membri ai mecanismului naţional de prevenire a torturii, membri ai comisiilor locale de monitorizare a locurilor de detenţie precum şi experţi independenţi neafiliaţi;
- Limba de instruire va fi Limba română.
Sarcini:
- Elaborarea agendei de instruire şi a materialelor necesare instruirii participanţilor;
- Desfăşurarea, împreună cu un alt formator, a instruirii privind: valorificarea informaţiilor obţinute în procesul de monitorizare şi documentare. Întocmirea notelor informative către instituţiile internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii torturii şi altor rele tratamente.;
- Evaluarea şi raportarea activităţii de instruire către IRP.

Cerinţe pentru candidaţi:
- Studii universitare în domeniul dreptului sau alt domeniu relevant;
- Minimum 3 ani de experienţă profesională în domeniul Drepturilor Omului;
- Experiență practică în calitate de formator, precum și de evaluare și raportare a unei instruiri;
- Cunoștințe despre activitatea, structura şi procedurile instituţilor naţionale şi internaţionale specializate în depistarea, raportarea şi prevenirea torturii şi a altor rele tratamente;
- Cunoştinţe despre practicile naţionale şi internaţionale în domeniul documentării şi raportării situaţiei curente privind tortura şi a altor rele tratamente.

Modalitatea de participare la concurs
Dosarul de participare a candidatului, va conține:
- Scrisoarea de intenție (1000-1500 cuvinte), în care va fi reflectat interesul persoanei în domeniul valorificarea informaţiilor obţinute în procesul de monitorizare şi documentare. Întocmirea notelor informative către instituţiile internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii torturii şi altor rele tratamente.;
- CV-ul cu specificarea domeniului/domeniilor de expertiză.
Persoanele interesate pot expedia dosarele complete la adresa de e-mail: info@irp.md pînă la data de 15 octombrie 2014, ora 18.00, sau la adresa: mun.Chişinău, str.Lomonosov 33, cod poştal: MD 2009, Institutul de Reforme Penale.
Persoanele aplicante vor fi anunţate despre rezultatul concursului pînă la data de 20 octombrie 2014.

Pentru informații suplimentare: Panico Ceslav, coordonator de proiect,
tel: 022 925 171, e-mail: cpanico@irp.md