Atelier de instruire „Identificarea formelor de cooperare comunitară privind prevenirea delincvenţei juvenile şi protecţia drepturilor copiilor aflaţi în situaţie de risc„ în oraşul Căuşeni.

Atelier de instruire „Identificarea formelor de cooperare comunitară privind prevenirea delincvenţei juvenile şi protecţia drepturilor copiilor aflaţi în situaţie de risc„  în oraşul Căuşeni.


În perioada 31 martie – 1 aprilie 2015 Institutul de Reforme Penale a organizat atelierul de instruire „Identificarea formelor de cooperare comunitară privind prevenirea delincvenţei juvenile şi protecţia drepturilor copiilor aflaţi în situaţie de risc„ în oraşul Căuşeni.


Acest eveniment a fost organizat în cadrul proiectului Institutului de Reforme Penale: „Modele eficiente de implicare comunitară pentru prevenirea delincvenţei juvenile în Republica Moldova”, realizat cu suportul Ambasadei Finlandei în Bucureşti.

La atelierul de lucru au participat inspectori de poliţie, asistenţi sociali, psihologi şi profesori de pe întreg teritoriul raionului Căuşeni.
În cele două zile de lucru participanţii la atelier au avut posibilitatea să ia parte la mai multe sesiuni printre care:
„Prevenirea delincvenţei juvenile în raionul Căuşeni. Bune practici şi deficienţe”,
„Abordări prospective: instituţii implicate în prevenirea delincvenţei juvenile; rolul specialiştilor; comunicarea internă şi externă”,
„Dinamica personalităţii copiilor şi percepţia distorsionată a interdicţiilor”,
„Strategii de intervenţie educativă din partea diriginţilor în contracararea comportamentelor perturbative orientate spre atragerea atenţiei, deţinerii puterii şi răzbunării. Intervenţii educative realizate în şcoală în parteneriat cu serviciile de asistenţă socială”.

Sesiunile au fost prezentate de experţii IRP - Zaharia Victor - Doctor în drept, Conferenţiar Universitar şi Ţurcan Arina. – lector universitar, magistru în psihologie, avocat , expert naţional în protecţia drepturilor copilului.
Atelierul de lucru are scopul de a contribui la prevenirea delincvenței juvenile şi cooperarea pentru o mai bună protecție a drepturilor copiilor care sunt în conflict cu legea.

După cele două zile de lucru participanţii au afirmat următoarele:

Lilia Scrinic (Inspector Superior Biroul Siguranţă Copii, Inspectoratul de Poliţie Căuşeni,Căpitan de Poliţie): „Proiectul este util şi foarte binevenit, chiar în cadrul atelierului de lucru au existat mai multe confruntări între diferiţi actori ai societăţii ce au participat şi au putere de decizie în comunitate. Acest atelier de lucru a oferit posibilitatea fiecărui participant să îşi înţeleagă rolul său în prevenirea delincvenţei juvenile”

Jalba Tatiana (Şef Serviciu Asistenţă Socială Comunitară în cadrul Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Căuşeni) „În aceste două zile am beneficiat de multă informaţie utilă pentru domeniu de activitate şi aici mă refer la abordarea copilului, cum se duce o discuţie cu un copil, care trebui să fie comportamentul unui adult faţă de copil şi alte aspecte relevante. Mesajul şi informaţia pe care am acumulat-o urmează să o transmit şi colegilor mei de lucru pentru a garanta o mai bună colaborare”.

Didilica Cristina (Psiholog, Instituţia Publică Centrul Maternal Pro Familia din Căuşeni): „Cred că a fost un traning util atât pentru psihologi cât şi pentru diriginţi, profesori, poliţie şi asistenţă socială. Impactul va fi unul pozitiv deoarece partea teoretică fost foarte clar prezentată. ”


Atelier de instruire „Identificarea formelor de cooperare comunitară privind prevenirea delincvenţei juvenile şi protecţia drepturilor copiilor aflaţi în situaţie de risc„  în oraşul Căuşeni.

Atelier de instruire „Identificarea formelor de cooperare comunitară privind prevenirea delincvenţei juvenile şi protecţia drepturilor copiilor aflaţi în situaţie de risc„  în oraşul Căuşeni.

Atelier de instruire „Identificarea formelor de cooperare comunitară privind prevenirea delincvenţei juvenile şi protecţia drepturilor copiilor aflaţi în situaţie de risc„  în oraşul Căuşeni.

Atelier de instruire „Identificarea formelor de cooperare comunitară privind prevenirea delincvenţei juvenile şi protecţia drepturilor copiilor aflaţi în situaţie de risc„  în oraşul Căuşeni.