Atelierul de instruire „Identificarea formelor de cooperare comunitară privind prevenirea delincvenţei juvenile şi protecţia drepturilor copiilor aflaţi în situaţie de risc„ în oraşul Ungheni

Atelierul de instruire „Identificarea formelor de cooperare comunitară privind prevenirea delincvenţei juvenile şi protecţia drepturilor copiilor aflaţi în situaţie de risc„  în oraşul UngheniÎn perioada 2 – 3 aprilie 2015 Institutul de Reforme Penale a organizat atelierul de instruire „Identificarea formelor de cooperare comunitară privind prevenirea delincvenţei juvenile şi protecţia drepturilor copiilor aflaţi în situaţie de risc„ în oraşul Ungheni.

La atelier au participat inspectori de poliţie, asistenţi sociali, psihologi şi profesori de pe întreg teritoriul raionului Ungheni.
În cele două zile de lucru participanţii la atelier au avut posibilitatea să ia parte la mai multe sesiuni printre care:

Strategii de intervenţie educativă din partea diriginţilor în contracararea comportamentelor perturbative orientate spre atragerea atenţiei, deţinerii puterii şi răzbunării”, „Intervenţii educative realizate în şcoală în parteneriat cu serviciile de asistenţă socială”, „Prevenirea delincvenţei juvenile în raionul Ungheni. Bune practici şi deficienţe de implementare”,
„Abordări prospective: instituţii implicate în prevenirea delincvenţei juvenile; rolul specialiştilor; comunicarea internă şi externă”.


Sesiunile au fost prezentate de experţii IRP - Zaharia Victor - Doctor în drept, Conferenţiar Universitar şi Ţurcan Arina – lector universitar, magistru în psihologie, avocat , expert naţional în protecţia drepturilor copilului.
Atelierul de lucru a avut scopul de a contribui la prevenirea delincvenței juvenile şi cooperarea pentru o mai bună protecție a drepturilor copiilor care sunt în conflict cu legea.

Acest eveniment a fost organizat în cadrul proiectului Institutului de Reforme Penale: „Modele eficiente de implicare comunitară pentru prevenirea delincvenţei juvenile în Republica Moldova”, realizat cu suportul Ambasadei Finlandei în Bucureşti.
În urma celor două zile de lucru participanţii au putut să facă schimb de păreri, idei şi chiar să dezvolte anumite iniţiative locale. Participanţii au concluzionat faptul că doar o bună colaborare poate duce la rezultatele dorite de fiecare.

Institutul de Reforme Penale este o organizație nonguvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.