Institutul de Reforme Penale (IRP) angajează Coordonator/oare de proiect

Institutul de Reforme Penale (IRP) angajează Coordonator/oare de proiect

Institutul de Reforme Penale (IRP) este o organizaţie non-guvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiţie penală şi susţinerea iniţiativelor comunitare (www.irp.md). Domeniile de activitate sunt: promovarea instituţiilor noi în justiţia penală, implementarea alternativelor la detenţie, asistenţa reformei poliţiei, reformarea sistemului de executare a pedepselor privative de libertate şi pregătirea pentru liberare din detenţie, monitorizarea respectării drepturilor omului, antitortură, prevenirea delincvenței juvenile etc.
Sumarul poziției:
- Poziția – coordonator/oare de proiect în cadrul Institutului de Reforme Penale;
- Contract de muncă cu normă deplină (full-time), 5 zile pe săptămînă cîte 8 ore pe zi, de la 9.00 – 18.00;
- Perioada determinată a contractului de muncă: 1 Iulie – 31 Decembrie 2015, cu posibilitatea prelungirii în dependență de rezultate și existența proiectelor noi;
- Perioada de probă: 2 săptămîni, plătite;
- Salariul motivant, pachet social;
- Desfășurarea activității – Sediul Central al IRP, amplasat pe str. Lomonosov 33, sectorul Telecentrul, mun. Chișinău. Posibilitatea deplasării pe întreg teritoriul al Republicii Moldova;
- Oportunitatea de a participa la conferințe, întruniri, seminare în domeniul drepturilor omului.
Responsabilităţi:
- Organizarea și participarea la ateliere de instruire, seminare, conferințe desfășurate de IRP sau parteneri;
- Conlucrarea cu experți, formatori implicați în diferite activități desfășurate de IRP;
- Cercetarea și participarea la elaborarea de politici în domeniul drepturilor omului, acoperite de mandatul IRP;
- Participarea la elaborarea conceptelor de proiecte și aplicarea acestora către finanțatori, cu posibilitatea implicării în implementarea acestor proiecte;
- Căutarea de noi finanțatori;
- Alte activități convenite la etapele de interviuri.
Cerinţe înaintate făţă de candidat:
- Studii universitare absolvite în domeniul dreptului. Studiile de Masterat constituie un avantaj;
- Cunoaștere fluentă a Limbii române;
- Experienţă relevantă de minimum 3 ani în sectorul non-guvernamental, drepturile omului, avocatură sau alte domenii relevante/tangente;
- Cunoaşterea Limbii Engleze cel puțin la nivel intermediar;
- Abilităţi de comunicare, bună organizare, utilizare a calculatorului;
- Experiența de scriere și aplicare a propunerilor de proiecte va constitui un avantaj;
- Implicarea în activității curriculare și extra-curriculare va constitui un avantaj.
Dosarul va conţine:
- Curriculum Vitae;
- Scrisoare de motivare (pînă la 300 de cuvinte);
- Dovezi ale activității curriculare și extra-curriculare - diplome, certificate, mențiuni și alte acte care confirmă participarea candidatului la diverse concursuri, instruiri, olimpiade, conferințe științifice și alte evenimente ce au tangență cu jurisprudența și drepturile omului. De asemenea, pot fi prezentate publicații, articole, lucrări științifice al căror autor/coautor este candidatul.
Dimensiunea de gen va fi luată în considerare.
Persoanele interesate sunt invitate să depună dosarul de participare pînă la data de 22 iunie 2015, ora 18.00, la adresa: info@irp.md, cu indicarea subiectului “Concurs Coordonator de proiect”. Candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu la data de 25 iunie 2015.
Pentru informații suplimentare: Panico Ceslav, tel: 069 630 690, e-mail: cpanico@irp.md