Consolidarea capacităţii avocaţilor de acordare a asistenţei juridice victimelor torturii, bărbaţi şi femei cu dizabilităţi mentale

În toată lumea, persoanele cu dizabilități sunt subiect al maltratărilor în spitalele psihiatrice, orfelinate și alte instituții. Aceasta se datorează în mare parte neglijenței sau a lipsei unei îngrijiri corespunzătoare. În unele circumstanțe, durerea este consecință directă a practicilor de tratament, a cărui scop statuat este de a oferi tratament, îngrijire și protecție.

În unele circumstanțe aceasta se ridică la nivelul de tortură. Ținând cont de vulnerabilitatea persoanelor cu dizabilități mentale, statul garantează asistența juridică a unui avocat în cazul când acesta intră în contact cu justiția. Aceasta este cazul asistenței juridice garantate de stat prestate obligator în condițiile Legii.

În acest sens, în cadrul sistemului de asistență juridică garantată de stat, cu scopul de a asigura o calitate serviciilor de asistență juridică prestate persoanelor cu dizabilități mintale, a fost instituită și o listă specializată a avocaților.Totodată, în vederea atingerii unei schimbări la nivel de lege, practică sau societate privind deficiențele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități mentale, se impune necesitatea de a se iniția un set de acțiuni în baza unor cazuri-pilot. Pe această cale, se ivește necesitatea de a da startul în premieră a activităților de litigare strategică efectuate de către avocații care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor cu dizabilități mentale.

Institutul de Reforme Penale(IRP) continuă, şi în anul 2015, şirul de activităţi a căror scop este de a preveni şi combate tortura şi alte rele tratamente inumane sau degradante în Republica Moldova.

În perioada 21-23 Iulie 2015, la Vadul lui Vodă, Institutul de Reforme Penale, cu suportul Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) din Moldova, a organizat un atelier de instruire cu genericul “Consolidarea capacităţii avocaţilor de acordare a asistenţei juridice victimelor torturii, bărbaţi şi femei cu dizabilităţi mentale”.

Scopul atelierului este de a consolida capacităţile avocaţilor de acordare a asistenţei juridice victimelor torturii, bărbaţi şi femei cu dizabilităţi mentale.

În cadrul atelierului au fost instruiţi 22 de avocaţi din cadrul CNAJGS (majoritatea din participanţi sînt avocaţi specializați în acordarea asistenţei juridice garantate de stat persoanelor cu dizabilități mentale).

Echipa de formatori a fost compusă din experţii: Victor Zaharia – doctor în drept, preşedintele CNAJGS; Ludmila Spînu – avocat public; Petru Moscaliuc - avocat, expert PNUD-Moldova; Ion Cibotarica şi Vitalie Meşter - reprezentanţi ai Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi.

În cadrul a 12 sesiuni au fost abordate, în special, subiecte: Respectarea drepturilor pacienţilor în instituţiile psihiatrice în Republica Moldova; Apărarea drepturilor pacienţilor din instituţiile psihiatrice din Republica Moldova; Standarde de calitate în acordarea asistenţei juridice persoanelor cu dizabilităţi mentale; Analiza/Studiu asupra a 3 cazuri-pilot, a căror beneficiar sînt bărbaţi şi femei cu dizabilităţi mentale, potenţiale victime ale torturii/relelor tratamente; Principii aplicabile în acordarea asistenţei juridice persoanelor cu dizabilităţi mentale; Sugestii privind activitatea avocaţilor în acordarea asistenţei juridice persoanelor cu dizabilităţi mentale în cauze penale şi civile; Prezentarea recomandărilor pentru avocaţi în vederea acordării asistenţei juridice persoanelor cu dizabilităţi mentale; Standardele internaţionale referitor la activitatea instituţiilor psihiatrice. Standardele CPT.

Această activitate a fost desfăşoară în cadrul proiectului “Consolidarea capacităţii avocaţilor în acordarea asistenţei juridice victimelor torturii, bărbaţi şi femei cu dizabilităţi mentale“, implementat de Institutul de Reforme Penale, cu suportul proiectului “Consolidarea capacităţilor naţionale de protejare a celor mai vulnerabile persoane din Republica Moldova de tortură”, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova.
Consolidarea capacităţii avocaţilor de acordare a asistenţei juridice victimelor torturii, bărbaţi şi femei cu dizabilităţi mentaleConsolidarea capacităţii avocaţilor de acordare a asistenţei juridice victimelor torturii, bărbaţi şi femei cu dizabilităţi mentaleConsolidarea capacităţii avocaţilor de acordare a asistenţei juridice victimelor torturii, bărbaţi şi femei cu dizabilităţi mentaleConsolidarea capacităţii avocaţilor de acordare a asistenţei juridice victimelor torturii, bărbaţi şi femei cu dizabilităţi mentale
Consolidarea capacităţii avocaţilor de acordare a asistenţei juridice victimelor torturii, bărbaţi şi femei cu dizabilităţi mentaleConsolidarea capacităţii avocaţilor de acordare a asistenţei juridice victimelor torturii, bărbaţi şi femei cu dizabilităţi mentale