Contribuirea la responsabilizarea judecătorilor prin implicarea mai activă a avocaților

Astăzi, 18 august 2015, Institutul de Reforme Penale a dat start șirului de ateliere de instruire sub genericul ,,Contribuirea la responsabilizarea judecătorilor prin implicarea mai activă a avocaților”.
Activitățile vor avea loc în 4 regiuni din țară (Bălți, Cahul, Comrat și Chișinău) la care vor participa peste 450 de avocați.
Potrivit agendei, Experții Victor Zaharia și Nicolae Roșca, urmează să abordeze subiecte precum: Rolul avocaților în reforma justiției; Responsabilizarea actorilor în sectorul justiției; Spectrul de abateri disciplinare și sancțiuni posibile; Procedura examinării cauzelor disciplinare; ș.a.
Activitățile vor fi realizate în cadrul proiectului “Contribuirea la responsabilizarea judecătorilor prin implicarea mai activă a avocaţilor“, implementat de Institutul de Reforme Penale, datorită suportului generos din partea poporului american prin intermediul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) în cadrul Programului de Consolidare a Instituţiilor Statului de Drept (ROLISP)
Contribuirea la responsabilizarea judecătorilor prin implicarea mai activă a avocaților Contribuirea la responsabilizarea judecătorilor prin implicarea mai activă a avocaților Contribuirea la responsabilizarea judecătorilor prin implicarea mai activă a avocaților