Contribuirea la apărarea eficientă a persoanelor cu dizabilități mintale, victime ale torturii.

În toată lumea, persoanele cu dizabilități sunt subiect al maltratărilor în spitalele psihiatrice, orfelinate și alte instituții. Aceasta se datorează în mare parte neglijenței sau a lipsei unei îngrijiri corespunzătoare. În unele circumstanțe, durerea este consecință directă a practicilor de tratament, a cărui scop statuat este de a oferi tratament, îngrijire și protecție. În unele circumstanțe aceasta se ridică la nivelul de tortură. Ținând cont de vulnerabilitatea persoanelor cu dizabilități mintale, statul garantează asistența juridică a unui avocat în cazul când acesta intră în contact cu justiția. Aceasta este cazul asistenței juridice garantate de stat prestate obligator în condițiile Legii.

În acest sens, în cadrul sistemului de asistență juridică garantată de stat, cu scopul de a asigura o calitate serviciilor de asistență juridică prestate persoanelor cu dizabilități mintale, a fost instituită și o listă specializată a avocaților.Totodată, în vederea atingerii unei schimbări la nivel de lege, practică sau societate privind deficiențele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități mentale, se impune necesitatea de a se iniția un set de acțiuni în baza unor cazuri-pilot. Pe această cale, se ivește necesitatea de a da startul în premieră a activităților de litigare strategică efectuate de către avocații care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor cu dizabilități mintale.

Institutul de Reforme Penale(IRP) continuă, şi în anul 2015, şirul de activităţi a căror scop este de a preveni şi combate tortura şi alte rele tratamente inumane sau degradante în Republica Moldova.

La datele de 21 și 23 octombrie, în incinta Hotelului “Flowers” mun. Chișinău, Institutul de Reforme Penale, cu suportul Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) din Moldova, a organizat 2 ateliere de instruire cu genericul “Consolidarea capacităţii avocaţilor de acordare a asistenţei juridice victimelor torturii, bărbaţi şi femei cu dizabilităţi mintale”.

În cadrul seminarelor au fost instruiţi 40 de avocaţi . Seminarele au fost conduse de către Ludmila SPÎNU – avocat public, lector universitar, expert IRP. Pe parcursul atelierelor au fost abordate, în special, subiectele: Sugestii privind activitatea avocaţilor în acordarea asistenţei juridice persoanelor cu dizabilităţi mentale în cauze civile; Sugestii privind activitatea avocaţilor în acordarea asistenţei juridice persoanelor cu dizabilităţi mentale în cauze penale.

Aceste activități au fost desfăşurate în cadrul proiectului “Consolidarea capacităţii avocaţilor în acordarea asistenţei juridice victimelor torturii, bărbaţi şi femei cu dizabilităţi mintale“ și “Consolidarea instituției expertizei psihologice judiciare a victimelor torturii și altor rele tratamente” implementate de Institutul de Reforme Penale, cu suportul proiectului “Consolidarea capacităţilor naţionale de protejare a celor mai vulnerabile persoane din Republica Moldova de tortură”, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova.
Contribuirea la apărarea eficientă a persoanelor cu dizabilități mintale, victime ale torturii.Contribuirea la apărarea eficientă a persoanelor cu dizabilități mintale, victime ale torturii.Contribuirea la apărarea eficientă a persoanelor cu dizabilități mintale, victime ale torturii.Contribuirea la apărarea eficientă a persoanelor cu dizabilități mintale, victime ale torturii.Contribuirea la apărarea eficientă a persoanelor cu dizabilități mintale, victime ale torturii.Contribuirea la apărarea eficientă a persoanelor cu dizabilități mintale, victime ale torturii.Contribuirea la apărarea eficientă a persoanelor cu dizabilități mintale, victime ale torturii.Contribuirea la apărarea eficientă a persoanelor cu dizabilități mintale, victime ale torturii.Contribuirea la apărarea eficientă a persoanelor cu dizabilități mintale, victime ale torturii.Contribuirea la apărarea eficientă a persoanelor cu dizabilități mintale, victime ale torturii.Contribuirea la apărarea eficientă a persoanelor cu dizabilități mintale, victime ale torturii.