Asigurarea accesului grupurilor vulnerabile la informaţii juridice şi asistenţă juridică primară prin implicarea studenţilor de la facultăţiile de drept

Abilitarea juridică a populației este decisivă în vederea predinderii respectării și utilizării drepturilor omului, în mod corespunzător pentru promovarea statutului de drept și responsabilizării instituțiilor publice. Accesul la asistență juridică și informații juridice este văzută ca o necesitate primordială pentru abilitarea juridică. Existența unor resurse considerabile în sectorul societății civile și în cadrul universităților (studenții),în cazul dezvoltării acestora, pot asigura durabilitatea și ireversibilității eforturilor de a construi un stat de drept și a unei societății democratice.

În acest scop, în perioada aprilie – decembrie 2015, Institutul de Reforme Penale(IRP) în parteneriat cu Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) și Facultaţiilor de Drept ale universităţiilor din Moldova, a dezvoltat/pilotat un model reaplicabil de acordare a asistenței juridice primare și asigurarea accesului la informații juridice în 4 regiuni din Moldova prin implicarea studenţilor de la facultăţiile de drept și ONG-uri locale.

Principalele direcții ale proiectului au fost implicarea studenților în acordarea asistenței juridice primare, precum și desfășurarea unor lecții publice de informare privind respectarea drepturilor omului.

Astfel, începând cu luna iulie 2015 până la sfârșitul lunii decembrie 2015, 1097 de persoane au beneficiat de consultații juridice prin intermediul implicării a 37 de studenți/masteranzi instruiți în cadrul proiectului, studenți ai Facultăților de Drept din cadrul Universității de Stat din Moldova, Universităţii “Alecu Russo” Bălţi, Universităţii de Stat din Comrat, Universităţii de Stat "B. P. Hasdeu" Cahul, Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova, Universității Libere Internațională din Moldova.

În perioada octombrie – decembrie 2015, 22 de studenți în colaborare cu 20 parajuriștii din cadrul CNAJGS au desfășurat 32 de lecții publice în 22 localitati din 14 raioane ale Moldovei (inclusiv în regiunea Gagauză și Raionul Dubăsari). Peste 600 de persoane au fost înformați privind sistemul de asistență juridică garantată de stat, delincvența juvenilă, traficul de fiițe umane, violența în familie, moștenirea, drepturile angajaților, protecția consumatorului și etc. Temele lecțiilor publice au fost alese în funcție de problemele cele mai actuale cu care se confruntă localitatea.

A fost o experiență nouă pentru mine, nu am mai participat în asemenea proiecte. Am fost instruiți învățînd mai multe despre asistența juridică primară. Am văzut cum se lucrează din interior, problemele cu care se confruntă oamenii”, Irina, studentă, Cahul.

”Colaborînd în asemenea proiecte te înveți să asculți, să vezi problemele oamenilor și să propui soluții. Oamenii sunt puțin informați referitor la legislație și drepturile lor“, Petru, student, ULIM.

”Proiectul mi-a oferit mai multă încredere în sine, demonstrînd că eforturile mele sunt într-o direcție corectă. Am învățat în cadrul lecțiilor publice cum să comunici cu oamenii într-un limbaj simplu pe tremeni juridici, în așa fel încât oamenii să înțeleagă ce dorim să le explicăm”, Mariana, masterandă, USM.

De asemenea, în cadrul programului IRP a elaborat un ghid privind acordarea asistenței juridice primare de către viitorii juriști (http://irp.md/news/649-ghid-privind-acordarea-asistenei-juridice-primare-de-ctre-viitorii-juriti.html), precum și o mini-broșură privind organizarea și realizarea lecțiilor publice în comunitate de către viitorii juriști (http://irp.md/news/644-organizarea-i-realizarea-orelor-publice-n-comunitate-de-ctre-viitorii-juriti.html).

Aceste activități au avut loc în cadrul proiectului ,,Abilitarea juridică prin acordarea asistenței juridice primare”, implementat de Institutul de Reforme Penale (IRP) în parteneriat și finanțat de Misiunea OSCE în Moldova.