Prima ședință din acest an la Căușeni, ale Grupurilor de Lucru privind mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale

La data de 12 februarie 2016 a avut loc prima ședință din acest an la Căușeni, ale Grupurilor de Lucru privind mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale. Din Grupurile de Lucru fac parte 10 persoane - judecători, procurori, reprezentanți ai inspectoratelor de poliție, inspectoratelor de probațiune, asistenți sociali, avocați, mediatori etc.
În cadrul ședințelor s-au abordat teme precum: evaluarea serviciilor de prevenire a delicvenței juvenile la nivel local, situația copiilor în conflict cu legea și sub vârsta răspunderii penale, necesitatea unor instrumente de lucru și recomandări metodice pentru identificarea și protecția copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale la nivel de raioane.
S-a depistat că majoritatea copiilor care comit infracțiuni sunt din familii vulnerabile, dar și neglijența părinților care nu se implică în educația copiilor are un impact important în comiterea infracțiunilor de către minori.
Pentru prevenirea comiterii infracțiunilor de către minori în Căușeni sunt elaborate lecții publice de către polițistul de sector, dar și instruiri de către asistența socială.
O problemă cu care se confruntă Grupurile de Lucru din Căușeni sunt inexistența centrelor de plasament.
Aceste activități fac parte din cadrul inițiativei „Promovarea activităților de prevenirea delicvenței juvenile și a mecanismului de dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea” desfășurată de către Institutul de reforme penale (IRP), în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Copii(UNICEF) în Republica Moldova.
Prima ședință din acest an la Căușeni, ale Grupurilor de Lucru privind mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penalePrima ședință din acest an la Căușeni, ale Grupurilor de Lucru privind mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale
Prima ședință din acest an la Căușeni, ale Grupurilor de Lucru privind mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale