Atelierul regional din or.Ungheni

Atelierul regional din or.UngheniLa data de 23-24 februarie a fost organizat Atelierul Regional în or. Ungheni cu genericul: ‚‚Mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale. Schimb de bune practici cu specialiștii din Leova, Orhei, Căușeni ce lucrează cu și pentru copiii în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale’’

Atelierul a fost organizat cu scopul schimbului de experiență între specialiștii care lucrează cu și pentru copiii din regiunile Leova, Orhei, Căușeni şi Ungheni.

Atelierul regional s-a derulat pe parcursul a două zile, unde prima zi a debutat cu vizitarea Centrului de Sănătate prietenos Tinerilor „Impuls”, Inspectoratului Teritorial de Politie rl. Ungheni (participanții având posibilitatea de a vizita camera de audiere a minorului), precum și Serviciul de asistență psihopedagogică, toate instituțiile fiind localizate în or. Ungheni.

Cea de-a doua zi a atelierului regional a continuat cu discuții pe marginea subiectelor precum rolul organelor de asistență socială, a autorităților publice locale, al instituțiilor de învățământ, precum şi a organizațiilor non guvernamentale în prestarea serviciilor de suport pentru copiii în conflict cu legea.

În cadrul atelierului au participat judecători, procurori, reprezentanți ai inspectoratelor de poliție, inspectoratelor de probațiune, asistenți sociali, avocați, psihologi din cele 4 regiuni ale ţării (Leova, Orhei, Căușeni şi Ungheni).

Această activitate face parte din cadrul inițiativei „Promovarea activităților de prevenire a delincvenței juvenile și a mecanismului de dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea”, desfășurată de către Institutul de Reforme Penale(IRP), cu suportul Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Republica Moldova.
Atelierul regional din or.UngheniAtelierul regional din or.UngheniAtelierul regional din or.UngheniAtelierul regional din or.UngheniAtelierul regional din or.UngheniAtelierul regional din or.Ungheni