Atelierul regional din mun. Bălți

Atelierul regional din mun. BălțiSpecialiștii din Leova, Orhei, Căușeni ce lucrează cu și pentru copiii în conflict cu legea și cei sub vârsta răspunderii penal au participat la un Atelier de schimb de bune practici cu specialiștii din mun. Bălţi în perioada 1-2 martie 2016.

Evenimentul a durat 2 zile și a reunit procurori, reprezentanți ai inspectoratelor de poliție, inspectoratelor de probațiune, asistenți sociali, avocați şi alţi specialişti din Leova, Orhei, Căușeni.

În cadrul primei zile a atelierului regional, participanții au vizitat 4 centre municipale care prestează servicii pentru copii, Curtea de Apel Bălți, luând cunoștință de condițiile de audiere a copiilor în instanța de judecată, precum şi Serviciul de Asistență Psihopedagogică Bălţi.

În cea de-a doua zi a atelierului regional de lucru participanții au fost implicați într-o serie de discuții interactive. Au fost abordate subiecte precum practicile pozitive și deficiențele în activitatea consilierului de probațiune în lucrul cu copiii, prezentate de către Dna. Olga URSULEAC, Inspector Regional de Probațiune mun. Bălți. Dna Elena RUSU,specialist principal in cadrul Directiei Asistenta Sociala si.Protectia Familiei mun. Bălți a subliniat rolul autorităților publice locale, trecând în revistă practicile pozitive și deficiențele în crearea și prestarea serviciilor copiilor în conflict cu legea şi a celor în situație de risc.

La eveniment au participat şi reprezentanți ai Procuraturii mun. Bălți, Inspectoratului Teritorial de Poliție Bălți, Direcția învățământ mun. Bălți, Serviciului de Asistență Psihopedagogică Bălţi, precum şi Centrul de sănătate prietenos tinerilor din mun. Bălţi.

Dna Tatiana LUNGU, psiholog în cadrul Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică și participantă în cadrul Atelierului, a subliniat faptul că: "acest schimb de experiență a demonstrat încă o dată în plus necesitatea parteneriatelor între toate structurile/serviciile existente la nivel central/local în vederea identificării/evaluării/asistării a tuturor categoriilor de copii, inclusiv a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale"

Participanții au fost implicați activ în discuții, manifestând un interes sporit faţă de bunele practici ale altor specialiști care lucrează cu şi pentru copiii în conflict cu legea.

Această activitate face parte din cadrul inițiativei „Promovarea activităților de prevenire a delincvenței juvenile și a mecanismului de dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea”, desfășurată de către Institutul de Reforme Penale (IRP), cu suportul Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Republica Moldova.
Atelierul regional din mun. BălțiAtelierul regional din mun. BălțiAtelierul regional din mun. BălțiAtelierul regional din mun. BălțiAtelierul regional din mun. Bălți