Pe parcursul zilelor de 5-6 aprilie are loc loc ședinta Grupului de lucru destinată elaborării Programului de reabilitare Drink&Drive

Pe parcursul zilelor de 5-6 aprilie are loc loc ședinta Grupului de lucru destinată elaborării Programului de reabilitare Drink&DrivePe parcursul zilelor de 5-6 aprilie are loc loc ședinta Grupului de lucru destinată elaborării Programului de reabilitare Drink&Drive care să fie folosit de consilierii de probațiune în lucrul cu persoanele sub supraveghere, condamnate pentru conducerea în stare de ebrietate.

Elaborarea programului este precedată de efectuarea unei analize a situației curente în Republica Moldova cu privire la reabilitarea delincvenților pentru conducerea în stare de ebrietate și prevenirea recidivei al astfel de infracțiuni. Astfel, în prima parte a zilei, celor 10 consilieri de probațiune li s-au alăturat și reprezentanții partenerilor proiectului, precum Inspectoratul Naţional de Patrulare și Dispensarul Republican de Narcologie, a căror deschidere și receptivitate a contribuit considerabil la realizarea raportului.

Discuțiile demarate pe parcursul primei zile pot fi reduse la următoarele constatări:


- datele statistice prezentate de către Inspectoratul Național Probațiune și Dispensarul Republican de Narcologie permit a concluziona că, consumul de alcool este mai des întâlnit în rândul locuitorul din zona de centru a țării, urmând cei din regiunea de sud, astfel plasând pe locul trei locuitorii zonei de nord. Printre factorii ce determină consumul excesiv ar fi și nivelul scăzut de conștientizare de către persoane a riscurilor ce le implică consumul de alcool, acesta nefiind catalogat drept un aliment odată ce afectează creierul uman;

- datele statistice supuse analizei prezintă un factor determinant în vederea selectării zonelor de aplicare în mod prioritar a programului Drink and Drive;

- se necesită a fi acordată o atenție sporită activităților de prevenție, astfel Inspectoratul Național Probațiune a demarat o inițiativă comună cu Inspectoratul Național de Patrulare, Dispensarul Republican de Narcologie și alte instituții în vederea organizării lecțiilor pentru elevi în școli privind efectele nocive ale alcoolului;

- cooperarea interinstituțională este una determinantă în vederea atingerii scopului de prevenție a consumului de alcool la volan, asigurării traficului rutier și reducerea recidivei în aceste cazuri. Totodată, se simte lipsa, în detrimentul activității instituțiilor, unei baze de date comune privind persoanele ce au săvârșit o infracțiune de consum al alcoolului la volan, și nu numai aceste categorii;

- o dificultate constatată de către consilierii de probațiune o prezintă lipsa prevederilor naționale cu privire la procedura de ridicare a permisului, atunci când aceasta a fost stabilită în calitate de sancțiune printr-o hotărâre de judecată. Totuși, la moment Inspectoratul Național de Probațiune pregătește o serie de inițiative de modificare a legislației naționale, urmând a fi abordat și acest aspect.

Expertul Robert MERELLE (Olanda) a făcut o incursiune cu privire la factorii determinați ai consumului de alcool, comportamentul persoanei și consecințele ce pot surveni în diverse situații, precum și a trecut în revistă etapele schimbării prin care ar urma să treacă beneficiarul programului pentru a ajunge la o schimbare pozitivă.

Experta Diana OBAGEL (România) a relatat despre interviul motivațional pe care consilierii de probațiune trebuie să îl petreacă cu beneficiarul, aceasta prezentând un stil de consiliere directiv, centrat pe beneficiar, pentru a-l ajuta să-și rezolve ambivalența cu privire la schimbarea comportamentului.

În cele din urmă, participanții au supus analizei structura programului Drink and Drive propusă de către experți, urmând ca aceasta să fie definitivată în cadrul ședinței din 6 aprilie.

Notăm faptul că, participanții au manifestat o doză mare de entuziasm și motivație la implicarea în lucrările ședinței, subliniind importanța majoră a unui astfel de program pentru Republica Moldova.

Reamintim că, Institutul de Reforme Penale implementează proiectul Drink and Drive în parteneriat cu Serviciul de Probațiune din Olanda, România şi Moldova, cu suportul Ambasadei Olandei în cadrul programului Drepturile Omului.