Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea

Institutul de Reforme Penale (IRP), cu suportul Reprezentanţei UNICEF în Republica Moldova, implementează un nou proiect în domeniul delicvenței juvenile. De această dată, unificarea eforturilor vine să consolideze mecanismele de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea.
Proiectul se va desfășura în perioada iulie 2016 - decembrie 2017, iar grupul țintă îl reprezintă copiii în situație de risc, copiii sub vârsta răspunderii penale, cei aflați în conflict cu legea, părinții, autoritățile de tutelă şi curatelă, autoritățile publice locale, diverși specialişti ce lucrează cu şi/sau pentru copii, precum și ONG-urile specializate în protecția drepturilor omului.

Noul proiect desfăşurat de IRP cu suportul UNICEF mizează pe realizarea unor obiective cheie, cum ar fi:
- Consolidarea mecanismului de cooperare inter-sectorială de lucru cu copiii sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea;
- Crearea unui mediu propice şi consolidarea capacităţilor specialiştilor în vederea utilizării schemei de dejudiciarizare a cauzelor cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor aflați în conflict cu legea;
- Modelarea programului de prevenire a delincvenței pentru copiii în situație de risc.

Ca rezultat al implementării proiectului menționat, cu asigurarea desfășurării tuturor activităților propuse și implicarea persoanelor/organizațiilor anterior amintite, se dorește:
1. Reducerea ratei de copii condamnați cu 12,5 %.
2. Creșterea numărului de copii care vor beneficia de schema de dejudiciarizare în proporție de 10%, datorită unui mediu activat prin dezvoltarea capacităților specialiștilor de aplicare a acesteia în 5 localități pilot – Bălţi, Orhei, Ungheni, Căuşeni şi Leova.
3. Reducerea cu ½ a numărului de copii aflați în conflict cu legea din localitățile menționate.

Persoana responsabilă, manager de proiect, Olga RABEI, email: olgarabei@irp.md

Fișa de Proiect UNICEF