IRP-ul caută Experți

IRP-ul caută Experți
Deoarece Republica Moldova nu a avut şi nu are un cadru normativ complex şi clar în domeniul prevenirii delicvenţei juvenile, Institutul de Reforme Penale (IRP) este în căutare de Experți care vor elabora un program de prevenire a delincvenței juvenile. Sarcina programului este de a ghida specialiştii în vederea realizării sarcinilor sale de prevenire a delincvenţei juvenile, cu formularea recomandărilor de rigoare, pentru a avea o abordare strategică în realizarea obiectivului de prevenţie.
În acest sens, documentul trebuie realizat în conformitate cu cadrul normativ național precum şi cu standartele internaţionale de vigoare, inclusiv cu necesităţille actuale ale specialiştilor ce au atribuţii în domeniul dat.

Programul trebuie să cuprindă:

1. conceptul prevenirii delicvenţei juvenile (inclusiv prevenirea primară, secundară şi terţiară),
2. instituţiile responsabile, şi cele ce urmează a fi implicate,
3. competenţele acestor instituţii la nivel central şi local,
4. modalitatea de planificare şi realizare a activităţilor de prevenirea delicvenţei juvenile,
5. modalitatea de desfăşurare acţiunilor în parteneriat, inclusiv implicarea actorilor nestatali şi persoanelor private în acţiuni de prevenire a delicvenţei juvenile, etc.

Cerințe față de Experți:

• Buna reputație şi competența profesională necesară;
• Experiență de cel puţin 5 ani în efectuarea cercetărilor şi elaborare de studii, preferabil în domeniul justiţiei juvenile;
• Cunoașterea bună a sectorului justiţiei juvenile şi prevenirea delicvenţei juvenile în Republica Moldova.

Acte necesare:

1. Planul/reperele programului de prevenirea a delicvenţei juvenile în Republica Moldova;
2. CV-ul;
3. Scrisoare de intenție;
4. Copia buletinului de identitate;
5. Diploma de studii;
6. Dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare (se acceptă link-uri web unde pot fi vizualizate studiile la elaborarea cărora a participat pe parcursul ultimilor 5 ani de activitate).

Dosarele incomplete nu vor fi analizate!

Activitatea va fi realizată în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, implementat de către Institutul de Reforme Penale, cu susţinerea financiară a UNICEF Moldova.

Persoanele interesate sunt invitate să depună dosarul de participare până la 06 octombrie 2016, ora 12.00, la adresa: info@irp.md, sau la adresa Institutului de Reforme Penale (IRP): Lomonosov 33.

Persoana de contact: Mariana ZUGRAV, tel. 069905556