IRP caută Experți la elaborarea unui Ghid "Managementul de caz pentru copiii sub vârsta răspunderii penale"

IRP caută Experți la elaborarea unui Ghid "Managementul de caz pentru copiii sub vârsta răspunderii penale"
Managementul de caz este metoda de lucru obligatorie utilizată în domeniul protecției drepturilor copilului și reprezintă ansamblul de tehnici, proceduri și instrumente de lucru care asigură coordonarea tuturor activităților de asistență socială și protecție specială desfășurate în interesul superior al copilului de profesioniști din diferite servicii/ instituții publice și private.

În acest context Institutul de Reforme Penale lansează căutarea de Experți care vor elabora un ghid care să conțină indicatori de referință pentru un management de caz eficient al copiilor sub vârsta răspunderii penale și a celor în conflict cu legea.

Ghidul urmează a fi realizat în conformitate cu cadrul normativ național precum şi cu standartele internaţionale în vigoare, inclusiv cu necesităţille actuale ale specialiştilor ce au atribuţii în domeniul dat.

Managementul de caz al copiilor sub vârsta răspunderii penale și a celor în conflict cu legea trebuie să includă instrucțiuni metodice adaptate, care să cuprindă:
1. Preliminarii;
2. Identificarea şi înregistrarea cazului copilului sub vârsta răspunderii penale și a celor în conflict cu legea;
3. Profilul psihologic al copiilor în conflict cu legea;
4. Model de acord între beneficiar și managerul de caz;
5. Modele de evaluare inițială a copilului și familiei în care se educă acesta;
6. Modele de evaluare complexă a copilului și familiei în care se educă acesta;
7. Plan individualizat de asistență, care să includă planificarea serviciilor şi intervenţiilor, precum și modul de furnizare a serviciilor şi intervenţiilor pentru copil, familie/ reprezentant legal şi alte persoane importante pentru copil;
8. Strategii de monitorizare a planului individualizat de asistență;
9. Model de analiză a dinamicii intervenției;
10. Model de raport de închidere a cazului.

Cerințe față de experți:
Bună reputație şi competența profesională necesară specificului serviciilor prestate;

- Cunoașterea bună a activității managerilor de caz din domeniul asistenței sociale în Republica Moldova;
- Experiență de cel puțin 5 ani în evaluarea și managementul cazurilor de copii, preferabil îndomeniul justiției juvenile;
- Experiență în elaborarea programelor de instruire (ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare; se acceptă link-uri web unde pot fi vizualizate studiile la elaborarea cărora a participat).

Acte necesare:

1. Planul/reperele eventualului ghid pentru management de caz;
2. CV-ul;
3. Scrisoare de intenție;
4. Copia buletinului de identitate;
5. Diploma de studii;
6. Dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare (se acceptă link-uri web unde pot fi vizualizate studiile la elaborarea cărora a participat pe parcursul ultimilor 5 ani de activitate).

Vor fi luate în considerare doar dosarele ce îndeplinesc toate cerințele sus menționate!

Activitatea va fi realizată în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, implementat de către Institutul de Reforme Penale, cu susţinerea financiară a UNICEF Moldova.

Persoanele interesate sunt invitate să depună dosarul de participare până la 3 Noiembrie 2016, ora 12.00, la adresa: info@irp.md, sau la adresa Institutului de Reforme Penale (IRP), Lomonosov 33.

Persoana de contact: Daniela HARITON, tel. 068 506 756