IRP anunță concurs de selectare a experților în vederea elaborării Recomandărilor privind rolul procurorului în cadrul schemei de dejudiciarizare a cauzelor cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea

IRP anunță concurs de selectare a experților în vederea elaborării Recomandărilor privind rolul procurorului în cadrul schemei de dejudiciarizare a cauzelor cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legeaInstitutul de Reforme Penale(IRP) anunță concurs de selectare a experților în vederea elaborării Recomandărilor privind rolul procurorului în cadrul schemei de dejudiciarizare a cauzelor cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea.

Serviciile vor fi prestate în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, implementat de către Institutul de Reforme Penale, cu susţinerea financiară UNICEF Moldova.

Experții urmează să elaboreze un set de recomandări privind rolul procurorului în cadrul schemei de dejudiciarizare a cauzelor cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea.

Recomandările urmeză a fi elaborate în comun cu reprezentanții Procuraturii Generale, reprezentanți ai mediului academic, practicieni. Setul de reomandări vor fi destinate procurorilor ce lucrează cu/și pentru copiii sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea.

Recomandările vor cuprinde în special, dar nu se vor limina la:
- Rolul procurorului în cadrul mecanismului de referire a copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea, în calitate de conducător sau membru al grupurilor de urmărire penală în cauzele penale privind infracţiunile săvîrşite de minori;
- Atribuțiile procurorilor privind asigurarea respectării procedurii penale speciale pentru minori şi a cerinţelor stabilite de standardele internaţionale;
- Atribuțiile/rolul procurorului în cadrul mecanismului de referire a copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea, la etapa de judecarea cauzelor privind infracţiunile săvîrşite de minori.
Cerinţele faţă de prestatorul de servicii:
- Bună reputație şi competența profesională necesară specificului serviciilor prestate;
- Cunoașterea bună a activității procurorului în cauzele penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea;
- Experiență de cel puțin 5 ani în lucru cu copiii/pentru copii sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea;
- Experiență în elaborarea de recomandări/studii/cercetări.

Documente ce constituie dosarul de participare la concurs:
- CV-ul;
- Scrisoare de intenție
- Dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare (se acceptă link-uri web unde pot fi vizualizate studiile la elaborarea cărora a participat pe parcursul ultimilor 5 ani de activitate).

Vor fi luate în considerare doar dosarele ce îndeplinesc toate criteriile sus-menționate!

Persoanele interesate sunt invitate să depună dosarul de participare până la 14 Noiembrie 2016, ora 12.00, la adresa: info@irp.md, sau la adresa Institutului de Reforme Penale (IRP), mun. Chișinău, Lomonosov 33.

Persoana de contact: Ceslav PANICO, 069 630 690, cpanico@irp.md