Evaluarea inițială a expertului olandez, Bert Maan, privind divizarea curentă a sarcinilor în cadrul instanțelor între judecător şi secretariat

Evaluarea inițială a expertului olandez, Bert Maan, privind divizarea curentă a sarcinilor în cadrul instanțelor între judecător şi secretariatLuna septembrie a anului curent a adus pe agenda Institutului de Reforme Penale demararea unui proiect a cărui scop este de a facilita schimbul de experiență între judiciarul din Republica Moldova, Olanda și România privind practicile de divizare a volumului de lucru în cadrul instanței de judecată între judecători și secretariatul instanței.

Astfel, în vederea realizării unei activități mai eficiente a instanțelor prin îmbunătățirea (re-)distribuirii sarcinilor aplicând o metodologie nouă, au fost selectate de către Consiliul Superior al Magistraturii în calitate de instanțe pilot - Judecătoria Ungheni şi Curtea de Apel Bălţi.

Un prim obiectiv propus în cadrul acestei cooperări a fost efectuarea unei evaluări inițiale privind divizarea curentă în cadrul instanțelor pilot a sarcinilor între judecător şi secretariat. Astfel, în perioada 21-25 noiembrie 2016, a avut loc misiunea expertului olandez, Bert Maan, în Republica Moldova, care a participat la o serie de vizite în teritoriu, pe parcursul cărora a avut întâlniri cu personalul Curţii de Apel Bălţi şi Judecătoria Ungheni.

Preşedintele Curţii de Apel Bălţi, Alexandru Gheorghieș a menţionat faptul că desemnarea instanţei în calitate de instanță pilot privind implementarea Metodologiei de divizare a sarcinilor între secretariatul instanței judecătorești și judecător, angajații instanței au avut onoarea, dar și responsabilitatea pentru realizarea cu succes a proiectului nominalizat. Astfel, în urma vizitei expertului Bert Maan, colaboratorii instanței au reușit atât să explice expertului principalele obligații de serviciu, dar și să afle care este practica Olandei în problemele abordate. Mai mult decât atât, unele dintre observațiile specialistului Bert Maan deja au fost aplicate în practică, fiind lichidate unele mici neajunsuri. Reieșind din cele expuse președintele Curții de Apel Bălți consider că “proiectul dat este binevenit și sperăm să obținem rezultate înalte și să stabilim o colaborare pe viitor”.

De asemenea, a salutat această inițiativă şi Președintele Judecătoriei Ungheni, Vasile Şchiopu. Pe parcursul vizitei expertului la sediul instanței sale, s-a reușit a face schimb de informații privind practicile aplicate la nivel de divizare a sarcinilor, atât în Olanda, cât şi în Moldova, iar președintele instanței a declarat că această colaborare cu colegii din Olanda, va contribui colosal la îmbunătățirea organizării activității Judecătoriei.

Expertul Bert Maan a fost încântat de angajamentul și motivația oamenilor pe care i-a întâlnit, ospitalitatea cu care a fost primit și deschiderea manifestată la răspunsurile acordate întrebărilor sale. A notat faptul că o parte din pesoanele cu care a discutat activează în condiții dificile, dar toți sunt determinați să ofere servicii profesionale calitative.

În cadrul ședințelor desfășurate a participat şi directorul Institutului de Reforme Penale, , Victor Zaharia, care a menţionat că “este o oportunitate deosebită de valorificare a experienţei colegilor din Olanda, exponenţii judiciarului din Republica Moldova având posibilitate să analizeze felul în care activează instanţele, identificând împreună modalităţi de a spori eficienţa şi eficacitatea".

Pe parcursul anului 2017, exponenți ai sistemului judiciar din Republica Moldova, Olanda şi România vor avea ocazia de a face schimb de informaţii şi bune practici, inclusiv în cadrul grupurilor de lucru comune, astfel ca într-un final, în cadrul instanțelor pilot, personalul secretariatului instanței judecătorești să fie eficient implicat în procesul de înfăptuire a justiției, precum și în activitatea organizatorico-administrativă a instanțelor.

Activitatea este realizată în cadrul proiectului „Susținere pentru consolidarea unui sistem judiciar eficient și efectiv în Republica Moldova”, implementat de către Institutul de Reforme Penale, în parteneriat internațional cu Centrul pentru Cooperare Juridică Internațională, Olanda, şi parteneriat național cu Consiliul Superior al Magistraturii, cu suportul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos la București, în cadrul Programului MATRA.

Evaluarea inițială a expertului olandez, Bert Maan, privind divizarea curentă a sarcinilor în cadrul instanțelor între judecător şi secretariat
Evaluarea inițială a expertului olandez, Bert Maan, privind divizarea curentă a sarcinilor în cadrul instanțelor între judecător şi secretariat
Evaluarea inițială a expertului olandez, Bert Maan, privind divizarea curentă a sarcinilor în cadrul instanțelor între judecător şi secretariat